Brandweerkerndata 2018 gepubliceerd

  • Nederland
  • 07 oktober 2019

Het rapport Brandweerkerndata 2018 is door het IFV gepubliceerd (zie: Brandweerkerndata 2018), in opdracht van het Veiligheidsberaad. Dit landelijk onderzoek naar de feiten over de brandweerorganisatie wordt vanaf nu jaarlijks gepubliceerd. Hiermee heeft de brandweer een sterker instrument in handen om trends en ontwikkelingen te signaleren, te delen en daarop te anticiperen. Het belevingsonderzoek brandweerpersoneel wordt één keer in de vier jaar gehouden.

Een vergelijking van actuele kerndata met gegevens uit eerdere jaren is door verschillen in onderzoeksvragen en gehanteerde definities maar in beperkte mate mogelijk.  

Personeel en kazernes

Per 31 december 2018 telt de Nederlandse brandweer in totaal 23.345 personen in repressieve dienst, waarvan 22.054 mannen (94%) en 1.291 vrouwen (6%). Deze verhouding is ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. Zij opereren vanuit 973 kazernes en posten (111 beroeps en 862 vrijwillig). In 2018 zijn er vier uitrukposten verplaatst waarvan twee zijn samengevoegd. Netto was er dus begin 2019 een post minder dan in 2018.

Het onderzoek is hier te downloaden.

Delen