Brandweer Flevoland ontvangt eerste grootwatertransportsysteem

  • Nederland
  • 10 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober vindt op het haventerrein van Urk een bijzondere overdracht plaats. De brandweer van Veiligheidsregio Flevoland ontvangt dan als eerste regio een nieuwe grootwatervoorziening. De plaatselijke brandweer geeft een demonstratie met dit nieuwe systeem.

Een aantal jaren terug droeg het Rijk de toen in gebruik zijnde watertransportsystemen over aan de regio’s. Deze systemen zijn inmiddels 30 jaar oud en behoorlijk verouderd. Reden om te onderzoeken hoe de brandweer bij grootschalige inzetten het benodigde bluswater zo snel mogelijk kan transporteren van open water naar de incidentlocatie.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Aanbesteding

 

René Rieken, projectleider blikt terug op een van de grootste aanbestedingen voor de brandweer: “In 2016 gaf de RBC de opdracht aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) om een aanbesteding op te zetten om de systemen te vernieuwen. We zijn allereerst aan de slag gegaan - samen met de PRIB - om te komen tot een programma van (operationele) eisen zoals bijvoorbeeld de eis dat we voor een afstand van 1500 meter zo’n 8000 liter per minuut willen hebben en voor een afstand van 3000 meter 4000 liter per minuut. Uiteindelijk resulteerde onze zoektocht een jaar geleden tot een raamovereenkomst met Hytrans Fire Systems, een wereldwijde leverancier van dit soort systemen.”

 

Interregionale bijstand 

 

Er is gekeken welke mogelijkheden er zijn en wat de behoefte is bij de verschillende korpsen. Op basis daarvan zijn er drie systemen ontwikkeld waaruit de brandweerkorpsen kunnen kiezen:  

  • Grootwatertransport-M (8000 ltr/min op afstand van 1500 meter)
  • Grootwatertransport-G (4000 ltr/min op afstand van 3000 meter).
  • Slangencontainer/ aanhanger met GW-G pomp).

 

“Wat we ook hebben meegenomen in onze aanbesteding was de nadrukkelijke wens van de RBC dat de nieuwe systemen niet alleen in de eigen regio kunnen leveren, maar ook in te zetten zijn bij wederzijdse bijstand bij grootschalig brandweeroptreden. Dit kan nu met deze systemen.”

 

Overdracht

 

De leverancier ontwikkelde in nauwe samenwerking met het veld een standmodel. Dit model  de’ GW-G’ overhandigt portefeuillehouder Anton Slofstra zaterdag 12 oktober aan Veiligheidsregio Flevoland. De brandweer van Urk geeft een demonstratie. Eén van de landelijke droneteams zal aanwezig zijn om beelden te laten zien van het nieuwe systeem. De tweede regio die een nieuw systeem ontvangt is Zaanstreek-Waterland.

Delen