Brandweer en Dienst Justitiële Inrichtingen samen aan de slag voor betere brandveiligheid

  • Nederland
  • 11 december 2019

Dinsdagochtend 10 december tekenden Stephan Wevers (voorzitter Brandweer Nederland) en Annelore Roelofs (plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen) een vernieuwde intentieverklaring tussen beide partijen met als doel de brandveiligheid in penitentiaire inrichtingen (PI’s) verder te verbeteren.

Sinds jaar en dag werken Brandweer Nederland en de DJI op meerdere niveaus met elkaar samen. Er vindt jaarlijks strategisch overleg plaats en er is een werkgroep actief waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn. Dat heeft de laatste jaren al de nodige resultaten opgeleverd, zo er is gewerkt aan de (on)brandbaarheid van matrassen, worden er masterclasses veiligheid georganiseerd voor PI-directeuren en is het operationeel Handboek BHV geactualiseerd en getransformeerd naar een beleidskader brandveiligheid en BHV met een toolbox met de nodige hulpmiddelen.
(tekst gaat verder onder de foto)


In de vernieuwde intentieverklaring is onder andere aandacht voor het verstevigen van de landelijke samenwerking en het toepassen van de methode Geen Nood Bij Brand. De intentieverklaring onderstreept nogmaals het belang dat beide partijen hechten aan goede samenwerking voor een brandveiliger gevangeniswezen.

Bron: Foto Header: Dienst Justitiële Inrichtingen

Folders brandveiligheid

Bekijk onze folders over hoe je brand kunt voorkomen en wat je moet doen als het dan toch mis gaat. De folders zijn er in meerdere talen.

header studenten.JPG

Delen