Aandachtskaarten H2

Weet jij wat je moet doen bij waterstofincidenten?

  • Nederland
  • 07 augustus 2019

‘Bij een brand waarbij het voertuig op H2 rijdt, bestaat de kans op fakkelbrand. Ook ontstaat er een zeer hard geluid (>140db). Houd daarom bij een dergelijke brand minimaal 25 meter afstand.’
Dit is slechts één van de vele aandachtspunten uit de Aandachtskaarten voor een brandweerinzet bij waterstofincidenten, gemaakt door het IFV in opdracht van het Programma Impuls Omgevingsveiligheid.

Aanleiding voor het maken van de kaarten is de zorg over de introductie van waterstof (H2) als  brandstof  in de publieke omgeving. Er rijden nu al waterstofauto’s en -bussen en er zijn al H2 tankstations (nu nog 4 maar uitbreiding naar 20 in de komende jaren). Er is weinig aandacht voor veiligheid bij deze introductie en al helemaal niet voor de inzet van de brandweer bij mogelijke H2 incidenten.

Community of Practice (CoP)
Om deze reden hebben de lectoraten Transportveiligheid en Brandweerkunde van het IFV vorig jaar een Community of Practice (CoP) H2 opgericht, met als doel kennis en ervaringen op het gebied van H2 op te halen en te delen met brandweermensen en veiligheidsadviseurs. De CoP H2 bestaat uit brandweerspecialisten, IFV lectoren, specialisten uit het bedrijfsleven en overheden.

Vanuit de CoP H2 is het initiatief gekomen om aandachtskaarten te maken voor de inzet bij bepaalde H2 incidenten. Een specialist van de Gezamenlijke Brandweer heeft samen met een werkgroep uit de CoP H2 de aandachtskaarten gemaakt. Binnen Brandweer Nederland zijn de kaarten getoetst door de vakgroep IBGS (Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen) en goedgekeurd door de Programmaraad Incidentbestrijding.

De kaarten zijn in eerste instantie bestemd voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) en Officieren van Dienst van de Brandweer. De kaarten worden door het IFV verder gebruikt voor het maken van les- en oefenstof en daarnaast ook geschikt gemaakt voor bevelvoerders van de brandweer.

Je kunt de aandachtskaarten downloaden op de website van het IFV.

N.B.: De kaarten kunnen de komende periode nog aangepast worden op basis van praktijkervaringen en via oefeningen en testen.

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Delen