Succesvolle 24-uurs sessie scheepsincident-bestrijding

  • Nederland
  • 19 april 2019

De maritieme sector verandert sneller dan ooit. De scheepvaart neemt toe, de schepen worden groter, brandstoffen veranderen en de eerste ideeën over onbemande schepen zijn er. De binnenvaartsector wordt complexer en hoe kunnen we ons daar als brandweer landelijk op voorbereiden? En moeten we ons daar eigenlijk wel op voorbereiden? Dat waren enkele belangrijke vragen die regionaal commandant Steven van de Looij stelde.

Het programma GBO-SO (Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden) bood ondersteuning aan in zijn zoektocht naar antwoorden. Vanuit het programma GBO-SO worden landelijke specialismen ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij complexe (regio-overschrijdende) incidenten.

Sessie

Om te komen tot antwoorden werd 27 en 28 maart in Enkhuizen een 24-uurs sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie gingen vertegenwoordigers vanuit 15 regio’s en de maritieme sector met elkaar in gesprek over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Diverse sprekers namen de deelnemers mee in de huidige regelingen die getroffen zijn op het gebied van scheepsincident bestrijding. Ook werd gesproken over de ontwikkelingen in de maritieme sector die nog op ons afkomen. Door middel van diverse casussen werd het belang van een goede organisatie op het gebied van scheepsincidenten benadrukt.

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Vervolgstappen

De 24-uurs sessie eindigde met concrete vervolgstappen, die ondernomen kunnen worden ten behoeve van scheepsincidentbestrijding. Zo gaat het IFV, in samenwerking met de regio’s, een verdiepingsslag maken in de cijfers van Rijkswaterstaat om de grootte van het probleem nog beter in kaart te brengen. Daarnaast zullen de betrokkenen zich buigen over de vraag of de bestaande basisbrandweerzorg voldoende is voorbereid op scheepsincidenten, wat de rol van de brandweer hierin is en of er mogelijkheden zijn voor verbetering?

Delen