Zes namen toegevoegd aan Brandweermonument

  • Nederland
  • 05 juni 2018

Vandaag zijn de namen van zes brandweermensen toegevoegd aan het Brandweermonument. De namen van zes mensen die tussen 1945 en 2012 omkwamen tijdens of door de uitoefening van hun brandweervak.

Bij de oprichting van het monument was over het overlijden van deze zes mensen niet voldoende informatie beschikbaar om de afweging te maken hen bij te schrijven op het monument. Het was niet bekend of zij overleden waren bij of ten gevolge van een brandweerinzet. Uit onderzoek door historicus Gerard Koppers is duidelijk geworden dat voortaan niet 91 maar 97 namen op het monument staan vermeld.

Nieuwe horizon

IJle Stelstra, directeur Brandweer van het IFV sprak tijdens het bijplaatsen van de namen en vertelde hoe deze brandweermensen omgekomen zijn. Zes indrukwekkende verhalen. Zes verhalen die je even stil doen staan bij wat hen overkomen is, maar ook bij het feit dat het vak niet zonder risico’s is. Marieke Bik, ceremoniemeester van de brandweerherdenking, vertelde over het monument en de betekenis ervan. Zo heeft de ontwerper van het monument, Jeroen Doorenweerd, een nieuwe horizon voor de nabestaanden willen creëren. “Het monument werkt als een cirkel die rond wordt gemaakt door waterstralen. Zijn werk is een omarming, een omhelzing. Om weer verder te gaan. Want misschien is verder leven wel het mooiste eerbetoon.”
(tekst gaat de de foto´s verder)

Zes namen, zes verhalen

Op 24 juni 1945 overlijdt brandweerman Harm Bosch. Hij wordt tijdens de blussing van de brandende boerderij aan de Horsterweg te Doornspijk bedolven onder een vallende muur en is op slag dood. Hij is 23 jaar geworden.
Gerard Koppers vond bij toeval een miniscuul krantenbericht over een boerderijbrand, waarbij een brandweerman onder een vallende muur bedolven werd. Uit de krantenberichten en vermelding in de Burgerlijke Stand van de toenmalige gemeente Doornspijk konden de ontbrekende gegevens onttrokken worden. Het is daarmee het eerste bekende na-oorlogse brandweerongeval.

Op 24 september 1962 wordt brandweerman Ludovicus van Berlo getroffen door een hartaanval tijdens de blussing van de brandende boerderij van het Burgerlijk Armbestuur in Stiphout. Hij wordt in zeer ernstige toestand in het ziekenhuis in Helmond opgenomen, waar hij later die avond overlijdt. Hij is 36 jaar geworden.
Gerard kwam in een gedenkboek van de Helmondse brandweer uit 2002 een toevallige vermelding tegen: ‘Bij deze brand overleed L. van Berlo.’ Nader onderzoek in krantenberichten wees uit dat dit een beroepsbrandwacht van het korps Helmond was.

Op 5 mei 1966 valt Willem Ziekenheimer, werkzaam bij de bedrijfsbrandweer, tijdens het uitrukken naar een brandmelding bij de Dok- en Scheepsbouwmaatschappij Verolme in Rozenburg uit de laadruimte van de brandweervoertuig. Hij raakt door de val dodelijk gewond en overlijdt ter plaatse. Hij is dan 27 jaar.

Op 9 september 1967 wordt ondercommandant Harm Groenewoud uit Hoogezand-Sappemeer getroffen door een hartaanval tijdens de blussing van een autobrand na een aanrijding tussen twee auto's op de Rijksweg Groningen-Nieuweschans, ter hoogte van Foxhol, waarbij zes gewonden vallen. Hij overlijdt ter plaatse. Hij is 62 jaar geworden.

Op 23 juni 1968 wordt vrijwillig brandweerman Willem Essers na de blussing van een brandje aan de Hoofdstraat in Hoensbroek plotseling onwel. Hij wordt naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht waar hij in de nacht overlijdt, vermoedelijk aan een hartaanval. Hij is dan 56 jaar.

Op 28 mei 2000 raakte brandweerman Cor van Loon van de brandweer Roermond ernstig gewond als tijdens een hulpverlening in zware storm een grote boomtak afbreekt en op zijn hoofd terechtkomt. Hij raakt in coma en overlijdt uiteindelijk op 9 februari 2012 aan de gevolgen van het ongeval. Hij is dan 61 jaar.
Hoewel er bijna twaalf jaar verstreken zijn tussen het ongeval en het overlijden is er wel degelijk een causaal verband. In zijn eigen korps wordt hij ook gezien als een slachtoffer van zijn plicht en er is in 2012 ook een monument ter zijner nagedachtenis geïnstalleerd in de centrale kazerne van Roermond.

Nationale Herdenking

Op 16 juni aanstaande worden alle brandweermensen herdacht die zijn omgekomen tijdens of ten gevolge van het uitvoeren van het brandweervak. Alle kazernes in Nederland worden opgeroepen om op deze dag de vlag halfstok te hangen en om 13.00 uur het ereteken van water te geven.

Brandweermonument

Bij het brandweermonument delen we de pijn uit het verleden en laten we de verhalen van onze omgekomen brandweercollega’s weerklinken.

Brandweermonument-Herdenking-2015.jpg

Delen