Verrast door koolmonoxide

  • Nederland
  • 12 februari 2018

Deze week zijn we actief met de CO-campagne, gericht op bewustwording van de gevaren van koolmonoxide (CO) bij burgers. Daarnaast is CO ook een belangrijk onderwerp voor de brandweer. Regelmatig worden we gealarmeerd voor mogelijke aanwezigheid van CO in een woning of bedrijf.

Arie van Dooijeweert werd gealarmeerd voor een gebouwbrand en rukte uit naar een adres in Tricht, waar een bedrijf melding had gedaan bij de alarmcentrale. Arie is teamleider brandweer en Officier van Dienst  bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Teamleider STH midden. "Op dinsdag 11 december 2012 werd ik gealarmeerd voor een gebouwbrand bij een industrieel bedrijf in Tricht, vlakbij Geldermalsen. Door de alarmcentrale werd een TS ingezet en ik was die dag bevelvoerder op dit voertuig. Aanrijdend kreeg ik de volgende info van de alarmcentrale: er zou rookontwikkeling zijn in het kachelhok, meerdere ramen zouden verkleurd zijn. Het gebouw werd op dat moment verbouwd en de medewerkers van het bedrijf hadden de gasafsluiting al dichtgezet. Ook vernam ik dat de BHV van het bedrijf actief was en dat de ontruiming in gang was gezet."

Eerste aanname

“Terwijl wij naar het brandadres reden, was ik bezig met het maken van een ‘plaatje’. Ik kende het pand, drie jaar eerder hadden we hier een zeer grote brand meegemaakt in een loods van ca. 100 x 150 meter. Ik was in mijn hoofd bezig met de komende inzet, gericht op brandbestrijding.

Bij aankomst stond de hoofd BHV’er mij op te wachten. Ik zag geen vlammen en ook geen rook. Twee manschappen heb ik op verkenning gestuurd. De BHV’er vertelde me dat er rookontwikkeling was in het kachelhok, maar dat er geen vuur waargenomen was. Eén persoon was onwel geworden door de rook maar was inmiddels buiten. Er waren ramen van het pand verkleurd en niet het gehele pand was ontruimd. Het kachelhok, waar de vermoedelijke brandhaard was, kon ik vinden achter de receptie links, dan weer links, naar beneden, links, rechts, weer links, rechts en dan de vijfde deur links... Omdat deze beschrijving niet duidelijk was, heb ik gevraagd of de BHV’er mee wilde lopen, tot in het veilige gebied. Tijdens het lopen vroeg ik de BHV’er verder uit.”
(tekst gaat onder de foto verder)

Geen rook, maar condens!

Tijdens de lange route naar het kachelhok, vernam ik dat er door de medewerkers geen rook- of brandgeur was waargenomen. Wel hadden ze aangegeven dat ze vanaf de dag ervoor last hadden van hoofdpijn, misselijkheid, sufheid en vermoeidheid. Terwijl ik dit aanhoorde en we richting het kachelhok liepen, zag ik condens op de ramen. En toen vielen bij mij alle puzzelstukjes op z’n plaats! Hier was geen sprake van brand, maar van CO! Onmiddellijk hebben we ons terug getrokken. Geen van ons had een CO-meter bij, omdat we naar binnen gingen voor een mogelijke brand.

Eenmaal veilig buiten, hebben we een inzetplan gemaakt. Als eerst zijn we gaan meten met de CO-meter die we bij ons hadden op de TS. Deze heeft een meetbereik van 0-1000 ppm. Bij de ingang van het gebouw hebben we een waarde gemeten van 250 ppm. Bovenaan de trap werd 800 ppm gemeten en in de kelder gaf de meter 'OOL' aan. De betekenis van deze melding was mij op dat moment onbekend. Later bleek dat dit Out Of Limit betekende, dus dat de concentratie CO hoger was dan 1000 ppm. Deze concentratie is dodelijk na een blootstelling van 30 minuten. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven het gehele gebouw te ontruimen. In totaal zijn er 100 mensen opgevangen. Elke ruimte is door ons gecontroleerd op achterblijvers. We hebben het gehele pand zowel natuurlijk als mechanisch geventileerd.”

Extra aandacht

Zeven werknemers bleken symptomen van koolmonoxidevergiftiging te hebben. Zij zijn behandeld door ambulancepersoneel. Extra aandacht ging uit naar de manschappen die in aanraking zijn geweest met CO. Gelukkig bleek de blootstelling te kort om invloed te hebben op de gezondheid van mijn collega’s.

Lessons learned

"Deze inzet is voor mij een enorme eye-opener geweest. Ik werd op het verkeerde been gezet door -in eerste instantie- de melding, maar ook door mijn eigen referentiekader. Dit omdat ik in hetzelfde gebouw een zeer grote brand heb meegemaakt. Ik merkte dat ik heel snel weer uitging van een soortgelijke inzet. Ik werd door de BHV’er pas laat op het goede spoor gezet, in combinatie met het waarnemen van condens. 
Deze inzet heeft me geleerd om nog beter verbanden te leggen. Luisteren naar de mensen die informatie geven en daarnaast zelf ook goed waarnemen en de kennis die je hebt, gebruiken en inzetten. Ook ben ik nu veel alerter op de signalen van koolmonoxide."

Dit incident is gelukkig goed afgelopen. De oorzaak bleek te liggen in de cv-installatie, die enige tijd uitgeschakeld is geweest.

Koolmonoxide

Wat is koolmonoxide? En waarom is het zo gevaarlijk?

BW Ned CO-test-5-melder ophangen 2018 HR.JPG

Delen