Vernieuwd P2000 in de lucht

  • Nederland
  • 11 juni 2018

Het vernieuwde alarmeringsnetwerk P2000, waarmee de meldkamer de hulpdiensten alarmeert, is in de lucht. Alle 415 zendmasten zijn voorzien van nieuwe apparatuur. Het vernieuwde P2000 is onderdeel van de totale vernieuwing van het communicatienetwerk C2000.

Tijd om Ton Driessen, coördinator voor de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wat vragen voor te leggen over deze mijlpaal. En wat de volgende stap zal zijn.

Een stap voorwaarts?

“Ja. Met deze vernieuwde P2000 hebben we met het project IVC echt een grote stap gezet. Het was een enorme operatie, die heel wat afstemming vroeg. Het huidige alarmeringsnetwerk werd compleet vervangen, terwijl het tegelijk operationeel bleef. De 415 zendmasten zijn stuk voor stuk voorzien van nieuwe apparatuur. We kunnen nog steeds als gebruikers gebruik blijven maken van de bestaande pagers en ook aan de cap-codes is niets gewijzigd. Ik vind het een opsteker voor het totale project. Want laat duidelijk zijn, het proces IVC is zeer complex.”

Complex

“Na het uitstel van vorig jaar is gekozen om in drie plateaus naar het nieuwe netwerk te stappen. Het eerste plateau is met het operationeel worden van het pagingnetwerk P2000 afgerond. In het tweede plateau, dit najaar, gaan we de bestaande radiobediening op de meldkamer aansluiten op het nieuwe netwerk. Het derde vindt een jaar later plaats, in het najaar van 2019. Dit omvat de werkzaamheden om het vernieuwde netwerk aan te sluiten op de nieuwe radiobediening. Kortom een langdurige technisch zeer complexe operatie terwijl het gebruik van C2000 zoveel mogelijk ongestoord door moet gaan.”

Wat is de volgende stap voor het project IVC?

“Ik ga er nog steeds vanuit dat we kort na de zomer kunnen starten met de pilot Migratie. Dan gaan we vooral controleren of de protocollen en procedures compleet zijn om het netwerk volledig af- en aan te sluiten. We testen dan ook het ‘roll-back’ scenario. Gaat het niet goed, dan moeten we terug kunnen naar het oude systeem. Ook dat moet je controleren en beoefenen. Als de pilot goed verloopt dan heb ik er vertrouwen in dat we in het najaar over kunnen naar het nieuwe netwerk.”

Wat betekent dit voor de regio’s?

“De projectleiders Brandweer zijn voor hun regio bezig om de bestaande procedures ‘uitval C2000’ te verfijnen. Zodat we tijdens de migratie-nacht toch met elkaar te kunnen blijven communiceren. Het is cruciaal dat deze procedure bekend is bij iedere hulpverlener die gebruik maakt van C2000. En voor de duidelijkheid: de paging blijft werken. Daarnaast bereiden alle veiligheidsregio’s zich voor op de migratie. Hiervoor wordt in elke regio een coördinatieteam samengesteld onder leiding van een operationeel leider. Dit team bestudeert de effecten van een C2000-loze nacht en zorgt voor een goed informatie en coördinatie-knooppunt tijdens de migratienacht. Uitgangspunt is dat de hulpverlening aan de burger gegarandeerd blijft.”

Maar?

“Maar voordat het zo ver is, zullen eerst alle data en gegevens uit de huidige systemen gecontroleerd moeten worden en overgezet naar de nieuwe systemen. En de verschillende netwerken moeten aan elkaar worden gekoppeld. Het gaat niet alleen om mobilofoons en portofoons. Maar ook om bijvoorbeeld bereikbaarheid bij uitval. Alle scenario’s moeten worden bekeken en uitgewerkt. En uiteindelijk bepaalt de minister een ‘go or no go’. En laat duidelijk zijn: we gaan voor kwaliteit niet voor tijd. Het is echt een mega-operatie waar veel collega’s mee te maken krijgen. Mijn advies is: zorg dat je bent voorbereid, want alleen dan slaagt de migratie.”


Wil je meer weten over over de stand van zaken over het Project IVC? Kijk dan op /ons-werk/c2000.

Ton Driessen.JPG

C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Portofoon_C2000.jpg

Delen