Testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!

  • Nederland
  • 20 juni 2018

Veel brandweermensen zullen het herkennen: een relatief kleine brand die veel rook produceert, waardoor het nodig is om een woongebouw volledig te ontruimen. Om meer te weten te komen over het effect van rookverspreiding gaan de Brandweeracademie en Brandweer Nederland twintig praktijkexperimenten doen. Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Ken jij een woon- of woonzorggebouw met minstens vier bouwlagen dat tussen oktober 2018 en mei 2019 drie weken lang beschikbaar is? Laat het ons weten!

Waarom doen we dit praktijkonderzoek?
Rookverspreiding speelt bij brand in grote woongebouwen met inpandige gangen een grotere rol dan we op basis van onze huidige kennis verwachten. De rook verspreidt zich anders dan we op grond van de brandpreventieve voorzieningen zouden veronderstellen. Verder weten we nog onvoldoende wat het effect is van de inzet van de brandweer op de rookverspreiding en welke inzet van de brandweer, gelet op de rookverspreiding, het meest effectief is.

Met het praktijkonderzoek willen we hierin meer inzicht krijgen, zodat we antwoord kunnen geven op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken. Dit met als uiteindelijk doel om slachtoffers bij brand zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken en de impact van branden terug te dringen. 

Aan welke eisen moet de testlocatie voldoen?
Om het praktijkonderzoek naar rookverspreiding te kunnen doen, hebben we een geschikte testlocatie nodig. Het woongebouw dat we zoeken moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Het gebouw bestaat uit ten minste vier bouwlagen en beschikt over inpandige corridors/gangen.
  • Het gebouw is voorzien of kan worden voorzien van leidingschachten.
  • Bij voorkeur ligt het pand rondom vrij en is er geen of slechts beperkte bewoning in de omgeving. Dit in verband met de veiligheid en de rookoverlast.
  • Het gebouw is tussen oktober 2018 en mei 2019 drie aaneengesloten weken beschikbaar.
  • Een combinatie van winkel/bedrijfsruimte op de begane grond en woonlagen daarboven is geen probleem.

Wie werken aan het praktijkonderzoek mee?
Net als bij de eerdere succesvolle praktijkexperimenten in Zutphen werken we bij dit onderzoek nauw samen met de veiligheidsregio waar het te selecteren onderzoeksobject staat én met de overige regio’s. Brandweermensen uit het hele land kunnen worden ingezet bij de testen. Zo wordt het een onderzoek door, voor en met de brandweer! Daarnaast nemen misschien nog andere kennisinstituten en organisaties deel aan het onderzoek. Meer informatie hierover volgt in de komende maanden.

Wanneer wordt het praktijkonderzoek uitgevoerd?
Dit hangt af van de beschikbaarheid van een geschikt pand. We streven ernaar om de experimenten tussen oktober 2018 en mei 2019 uit te voeren.  

Help jij ons bij het vinden van een geschikte locatie?
Heb jij suggesties voor een geschikt gebouw of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Hans Hazebroek, senior onderzoeker en projectleider van het onderzoek, e-mail hans.hazebroek@ifv.nl.

Via onze website en social media houden we je op de hoogte van onze zoektocht en de voorbereidingen op het praktijkonderzoek.

Pand-flat-brandonderzoek-IFV_1280.jpg

Blijf uit de rook

In 93% van de gevallen komt de brand niet verder dan waar die is ontstaan. De rook kan natuurlijk wel voor veel schade zorgen. De meeste slachtoffers bij brand vallen zelfs door de rook. Sluit ’s nachts je deuren zodat rook zich bij brand niet kan verspreiden. Alle rook is giftig! Lees er alles over en ... blijf uit de rook!

Delen