Veel belangstelling voor GBO-SO

  • Arnhem
  • 15 mei 2018

Een incident houdt zich niet aan regio of landsgrenzen. Daarom is het noodzakelijk dat wij bij grote incidenten samenwerken. We pakken als regio's gezamenlijk het grootschalig optreden op. En het ontwikkelen van specialistisch brandweeroptreden op landelijk niveau is ons antwoord op de complexe incidenten die zich zelden voor doen, maar waarvan de impact groot is wanneer het toch gebeurt.

Het landelijke specialisme Technische Hulpverlening, dat 24/7 beschikbaar is vanuit vijf steunpunten, was het eerste project van het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (GBO-SO). En er volgen er nog meer. Zo wordt gewerkt aan het specialisme Natuurbrandbeheersing, met deelprojecten als Fire Bucket Operations, Voorbranden en Natuurbrandverspreidingsmodel; en het specialisme Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen met bijvoorbeeld het deelproject Ontsmetting. Voor het organiseren van logistiek en ondersteuning bij grootschalige en complexe incidenten zijn ook verschillende projecten opgestart, waaronder de landelijke brandweerorganisatie voor het vliegen met drones, het realiseren van een databank met  beschikbare kennis en materieel en mobiele wifi-opstelpunten.

Vandaag was in Arnhem een seminar waar ruim 300 collega's konden horen en zien wat de stand van zaken is bij GBO-SO.

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Delen