Verregaande samenwerking brandweer binnen Koninkrijk

  • Nederland
  • 21 augustus 2018

‘We gaan kennis en ervaring uitwisselen en elkaar ondersteunen indien dat nodig is’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland over de ondertekening van de ministers die verantwoordelijk zijn voor veiligheid van Curacao, Sint Maarten, Aruba en Nederland (voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De orkanen Irma en Maria hebben aangetoond dat rampen zich niet beperken tot landsgrenzen en dat echt verregaande onderlinge samenwerking essentieel is om deze risico’s adequaat het hoofd te kunnen bieden.

De ministers Grigorie (Curacao), De Weever (Sint Maarten), Bikker (Aruba) en Nederland (minister Grapperhaus) hebben samen met de verantwoordelijke brandweercommandanten op het terrein van de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing de samenwerkingsovereenkomst getekend. Wevers: ‘We hebben na de orkanen altijd gezegd dat de hulp op de korte termijn prioriteit had, maar dat we toewerken naar een structurelere en verregaande samenwerking. Dat is deze zomer geformaliseerd.’
(tekst gaat onder de foto verder)

Samen opleiden en oefenen

De ondertekening was onderdeel van het halfjaarlijkse Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO), onder het voorzitterschap van Nederland. Wevers: ‘De brandweercontacten met Caribisch Nederland zijn al nauw, maar we gaan stapsgewijs nog meer samenwerken en onze expertise delen. Deze overeenkomst gaat dan ook verder dan een intentieverklaring, we gaan daadwerkelijk aan de gang. Er komt meer uniformiteit. Zo zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een eenduidig opleidingssysteem, gezamenlijk opleiden en oefenen, uitwisselingen van brandweercollega’s en het werken met eenzelfde functiehuis. Er wordt bovendien een expertgroep Vakbekwaamheid ingericht. Het is veel, maar ook noodzakelijk en bovendien erg uitdagend. Daarom pakken we het als Brandweer Nederland samen met de regio’s snel en voortvarend op.’


Foto: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Delen