Samen doorpakken

  • Nederland
  • 25 juni 2018

Stichting Salvage is de organisatie die namens de gezamenlijke brandverzekeraars eerste hulp verleent aan gedupeerden na brand, blikseminslag, explosie en water- en stormschade. Stichting Salvage treedt op bij gemiddeld honderd branden per week. Daarvan is bij drie tot vijf branden sprake van de aanwezigheid van asbest.

Nogal eens leverde dit ongewenste situaties op, in die zin dat de opruiming laat tot stand kwam, het risico van blootstelling aan asbest daardoor extra groot was, men terughoudend was voor wat betreft de opruimactie, omwonenden niet of niet tijdig werden geïnformeerd en betrokken partijen in juridische zin telkens opnieuw het wiel moesten uitvinden. Uiteindelijk kwam het altijd wel in orde, maar vaak liep het traject niet soepel. Daarom is een pilot gestart om na te gaan of genoemde moeilijkheden met name door een goede samenwerking kunnen worden voorkomen. Stichting Salvage zal daarbij gedurende de pilot partijen bijstaan (en daar waar nodig zelf initiatieven nemen) ten aanzien van de inventarisatie van de verontreiniging, de schoonmaak, en de informatievoorziening.

Samen doorpakken!

Het motto van de pilot is ‘Samen doorpakken!’. Het gaat erom dat alle betrokken partijen in deze publiek-private samenwerking de handen overtuigd ineenslaan. Zonder een intensieve gezamenlijke inzet is de aanpak gedoemd te mislukken. Stichting Salvage zet zich in ieder geval  in om van de pilot een succes te maken. De pilot duurt een halfjaar, dus tot medio december. Daarna volgt de eindevaluatie.

 

 

Het werk van Salvage

Stichting Salvage helpt gedupeerden met aandacht, actie en advies. Ze zijn er binnen een uur, na oproep van de brandweer. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar staan ze klaar om iedereen die getroffen is door brand, water- of stormschade verder te helpen.

Delen