Internationale Dag van de Ruimtevaart

Ruimtevaart en de brandweer?

  • Nederland
  • 12 april 2018

Het klinkt niet direct als een logische combinatie: ruimtevaart en de brandweer. Toch werken we sinds enkele jaren samen met verschillende organisaties die bij de ruimtevaart betrokken zijn, zoals het Netherlands Space Office en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De data die door satellieten worden verzameld, zijn goed bruikbaar voor verschillende toepassingen binnen de brandweer. Op dit moment onderzoeken we of het mogelijk is om de droogte van vegetatie te meten met behulp van satellietdata, om zo een gedetailleerde inschatting en prognose van het natuurbrandrisico te kunnen maken (zie: Early warning droogte).

Satellietdata 

Twee andere samenwerkingsverbanden zijn inmiddels al verder uitgewerkt. Er is een concept ontwikkeld voor het detecteren, monitoren en analyseren van rook en gassen met behulp van satellietdata en stratosferische ballons (zie: Nieuwe fase in project over satelliettoepassingen brandweer). Een landelijke gedetailleerde vegetatiekaart op basis van satellietdata ten behoeve van natuurbrandbeheersing is begin 2018 opgeleverd (zie: Satellietdata en vegetatiekaarten). Dat we nuttig gebruikmaken van de mogelijkheden bleek ook tijdens de open dag van ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk, waar veel bezoekers onder de indruk waren van de ontwikkelde toepassingen. Nu de mogelijkheden en voordelen van het gebruik van satellietdata in kaart zijn gebracht, is de verwachting dat we in de toekomst steeds vaker gebruik zullen maken van deze informatie.


(Foto: © ESA-ATG)

Delen