Focus op jonge gezinnen ondanks daling brandclaims

  • Nederland
  • 31 oktober 2018

Uit de Risicomonitor Woningbranden 2018 blijkt dat relatief veel brandclaims gedaan worden door polishouders tussen de 27 en 58 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat bij deze leeftijdsgroep vaak sprake is van een gezinssituatie met (jonge) kinderen. Dat maakt het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland bekend op de laatste dag van de Brandpreventieweken.

‘We richten ons met voorlichting al jaren op gezinnen. Met het thema Maak van je roze wolk geen rookwolk voerden we deze hele maand landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. Het is goed om te zien dat de cijfers uit de Risicomonitor onze keuze voor deze doelgroepen ondersteunen’, reageert Stephan Wevers.

Daling claims

In 2017 zijn er ruim 95.000 brandclaims binnengekomen bij Nederlandse verzekeraars, daarmee is het aantal brandclaims ten opzichte van 2016 met 7 procent afgenomen. Dat komt waarschijnlijk doordat grote pieken, bijvoorbeeld door stormen en onweer zijn uitgebleven. Niet bij alle claims is de brandweer gemeld. Vaak gaat het ook om kleine brand- of schroeischade: veel cijfers in de Risicomonitor zijn gebaseerd op schadeclaims van verzekerden met ‘brand’ als oorzaak. ‘We blijven inzetten op intensieve voorlichting om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, we hopen dat dit resulteert in een verdere daling van het aantal claims’, spreekt Wevers hoopvol uit. Veel branden worden namelijk veroorzaakt door menselijk handelen. Stoken, koken en elektrische apparatuur blijken nog steeds de grote veroorzakers te zijn. Gelukkig kun je met eenvoudige maatregelen brand voorkomen. Of, als het toch mis gaat, de schade beperken.’

Tips

Zorg dat jouw woning volgend jaar niet voorkomt in de Risicomonitor woningbranden en bekijk de vele tips op www.brandweer.nl/brandveiligheid.

Baby geboren? Maak van je roze wolk geen rookwolk

Te midden van beschuit met muisjes, korte nachten en kraamvisite is brandveiligheid waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt.

Roze wolk rookwolk-header-brwNL3.JPG
Stephan Wevers.jpg

Delen