Brandveiligheid in lesmateriaal tankopslag

  • Nederland
  • 09 oktober 2018

Een van de deelprojecten van het project RemBrand heeft tot doel om brandveiligheid structureel onderdeel uit te laten maken van technisch onderwijs. De samenwerking met de VOTOB Academy is een van de resultaten.

Laurens Welberg, projectleider ‘Brandveiligheid in technisch onderwijs’ over deze samenwerking: ‘De VOTOB Academy verzorgt opleidingen in de tankopslag. Brandveiligheid is in die branche natuurlijk van groot belang. Reden om daar al in de opleidingen aandacht aan te besteden. Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft het lesmateriaal bekeken en aanvullingen gedaan. Met deze mooie samenwerking hebben we weer een stapje gezet in het brandveiliger maken van de maatschappij.’

Bericht VOTOB Academy

Check les Veiligheidsorganisatie door Brandweer

VOTOB Academy hecht er grote waarde aan dat ons lesmateriaal up-to-date is. De lessen tankopslag worden dan ook continue op inhoud en kwaliteit gecontroleerd en aangepast. Cursisten kunnen dagelijks vragen stellen en/of opmerkingen geven over de leerstof in het online leersysteem en VOTOB-lidbedrijven controleren jaarlijks of de inhoud up-to-date is. VOTOB Academy is trots over de steeds groter wordende groep bedrijven en instanties die vanuit hun expertise de lessen willen doornemen.

Recentelijk heeft de Brandweer – vanuit het deelproject integratie brandveiligheid - de les Veiligheidsorganisatie beoordeeld. Dit heeft er voor gezorgd dat het lesmateriaal inmiddels is aangepast.

Wij vinden het zeer bijzonder dat zulke kundige partners – geheel belangeloos – willen meewerken om ons lesmateriaal te verbeteren. VOTOB Academy wil dan ook graag de volgende mensen hartelijk bedanken: Rob Brons, Laurens Welberg, Jan Meinster en Marieke van Staaveren. Dankzij hen is de les Veiligheidsorganisatie weer up-to-date!

Delen