‘Sky is the limit’

  • Nederland
  • 21 september 2018

Meerdere actuele brandweerthema’s kwamen donderdag en vrijdag ter tafel tijdens de bijeenkomst van de Raad van Brandweercommandanten. Voor Gerrit Spruit en Bas van den Hemel was het de laatste keer dat zij aan deelnamen. Spruit (commandant Flevoland) verlaat na een carrière van maar liefst 38 jaar de brandweer en gaat genieten van zijn FLO. Van den Hemel (commandant Utrecht) was in totaal 31 jaar bij de brandweer, waarvan 14 jaar beroepsmatig. Hij maakt nu een carrière-switch naar een andere bedrijfstak.

Drones

De RBC werd uitgebreid bijgepraat over drones. Kwartiermaker Mark Bokdam van de landelijke drone-vliegorganisatie nam de commandanten mee in het ingewikkelde, maar uiteindelijk uiterst succesvolle traject dat heeft geleid tot het afgeven van de beschikking afgelopen zomer aan Brandweer Nederland. In de beschikking zijn de noodzakelijke ontheffingen verleend, zodat de brandweer in heel Nederland kan vliegen met drones bij incidenten. Een van die ontheffingen is ook dat er mag worden gevlogen in de nacht. De eerste ervaringen zijn uiterst positief en ook de samenwerking met politie en Defensie verloopt uitstekend. ‘We kunnen nu heel veel dingen doen die we vroeger niet konden. De meerwaarde bewijst zich nu al, bijvoorbeeld bij het zoeken naar vermiste personen en het nauwkeurig opsporen van olievlekken’, zegt Diemer Kransen. ‘The sky is the limit, letterlijk. Maar regio’s die moeten zich wel terdege realiseren dat er heel veel bij komt kijken. Het is een zeer ingewikkelde materie en wetgeving. De eisen die worden gesteld zijn hoog.’

Vrijwilligheid

Fred Heerink deelde een programma voor de toekomst over vrijwilligheid dat door de commandanten is omarmd. Heerink: ‘De samenwerking krijgt binnen dit programma vorm. Daarnaast maakt de VBV onderdeel uit van de Stuurgroep Vrijwilligheid. Het thema komt op korte termijn terug op de agenda van de commandanten en zal dan worden voorgelegd aan het Veiligheidsberaad.’

Communicatie

Er is ook breed gesproken over communicatie bij de brandweer, waaronder ook het succesvolle platform www.brandweer.nl, dat is genomineerd voor beste website van 2018. (zie ook: Brandweer genomineerd voor de beste website van 2018) De site werd afgelopen jaar door bijna een miljoen unieke gebruikers bezocht. Samen bekeken zij totaal 3.8 miljoen pagina’s. Brandweer.nl is een samenwerking van alle brandweerregio’s en Brandweer Nederland en kan rekenen op een breed draagvlak van achterban en commandanten.

De Landelijke Agenda Brandweerzorg en de vele trajecten die hier inmiddels uit voortvloeien kwamen aan bod. Daarnaast heeft men kennis genomen van de brancheopvatting Grof en extreem geweld. Dit document is door de werkgroep Terrorismegevolgbestrijding van Brandweer Nederland opgesteld in opdracht van de Programmaraad Incidentbestrijding.  

C2000

De raad is vrijdag bijgepraat over het uitstel van de implementatie C2000, waarover eerder deze week is gepubliceerd op deze site (zie: Invoering C2000 uitgesteld). Een ander onderwerp was grootwatertransport: Anton Slofstra gaf aan dat de aanbesteding Grootwatertransport succesvol is afgerond en dat het vervolgtraject inmiddels is opgestart. Voor wat betreft de politieke agenda: Het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer over Nationale veiligheid en crisisbeheersing, dat stond gepland op 26 september, is tot nader orde uitgesteld. Wel staat een AO Brandweer gepland op 18 oktober.

GBO/SO

Tenslotte kwam ook de visie GBO 2.0 aan de orde, die voortborduurt op het gedachtegoed van de eerste visie uit 2012. Er is hierbij gekeken welke zaken niet langer actueel zijn en welke onderdelen, op basis van ervaringen uit de praktijk, aanpassing vereisten.

Delen