Brandweer werkt aan actualisering decoratiestelsel

  • Nederland
  • 16 november 2018

Henk Morsink, Kanselier der Nederlandse Orden, sprak vrijdag als speciale gast van de RBC over de veranderingen bij het aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen. Achtergrond van zijn verhaal is het feit dat de ‘automatische benoemingsgrond’ voor een Koninklijke Onderscheiding voor 20 jaar brandweervrijwilligheid per 1 januari 2020 wordt beëindigd. Dat hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie en Veiligheid besloten.

Al langer speelt de discussie of dit automatisme wel passend was. ‘Dat deze automatische benoemingsgrond vervalt, betekent overigens niet dat brandweermensen niet meer in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten ziet het Kapittel voor de Civiele Orden nog steeds graag nieuwe voorstellen tegemoet.’

Tegelijkertijd is vanuit Brandweer Nederland energie gezet op het actualiseren van het huidige decoratiestelsel. In het contact met de Kanselarij is de mogelijkheid besproken om brandweeronderscheidingen formeel te erkennen, zodat zij in de officiële draagvolgorde worden opgenomen. Hiermee krijgen onderscheidingen meer status en passen zij in lijn met de politie en Defensie. Dit betreft de onderscheiding voor Trouwe brandweerdienst en het Brandweerkruis. Daarnaast wordt een aantal aanpassingen in vormgeving van onderscheidingen en lint verkend. ‘Het (aangepaste) decoratiestelsel zit in de afrondende fase en wordt door Brandweer Nederland in het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.

Omgevingsrecht

Jolanda Trijselaar heeft haar collega-commandanten meegenomen in de laatste ontwikkelingen van het omgevingsrecht. Dit raakt ook de brandweer en de veiligheidsregio’s. ‘Een andere manier van werken en van denken is als gevolg van het veranderende omgevingsrecht nodig’, stelde Trijselaar. Lector Nils Rosmuller van het IFV gaf meer inzicht in wat de ambitieniveaus van de brandweer zouden kunnen zijn en welke rol de regio vervult.

Steunpunt Brandweer

Het Steunpunt Brandweer wordt voor een periode van twee jaar gecontinueerd. Dat hebben de brandweercommandanten vandaag besloten. In 2020 vindt wederom een evaluatie plaats over het model. ‘Afgesproken is om per regio een contactpersoon aan te wijzen die het gesprek organiseert met de contactpersoon vanuit het steunpunt, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de regionale specifieke situatie’, zegt Fred Heerink namens de RBC.

Andere thema’s die aan de orde kwamen zijn brandonderzoek, landelijke inkoop en brandweerstatistieken en de samenwerking hierbij met het IFV en het CBS.

Opvang en nazorg

Sommige inzetten kunnen een grote impact op je hebben.

Nazorg-steunpunt omslagfoto

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Landelijke inkoop

‘Als je op een slimme manier samen zaken doet, hebben we er allemaal voordeel van.’

Delen