Raad stelt Visie Logistiek GBO-SO vast

  • Nederland
  • 23 maart 2018

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft vrijdag de Visie aanpak Logistiek GBO-SO vastgesteld. Het ondersteunende specialisme Logistiek en Ondersteuning is één van de specialismen die - in navolging van het specialisme Technische hulpverlening - binnen het programma GBO-SO tot stand wordt gebracht.

Jolanda Trijsselaar lichtte de visie toe: 'Deze beschrijft de gewenste situatie: de verbinding tussen de logistieke ondersteuning basisbrandweerzorg en de logistiek bij grootschalig en specialistisch brandweeroptreden met als doel een effectieve en efficiënte incidentbestrijding.' Eerder al gaf de RBC opdracht tot het uitvoering geven aan het programma en de tien activiteiten.

Nieuwe commandant

Voorzitter Stephan Wevers introduceerde een nieuw lid: Edith van der Reijden. Zij is per 1 maart gestart als commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Zeeland en vertegenwoordigt haar regio in de RBC.

Oefencentra

Vervolgens stond het thema 'oefencentra' op de agenda. IJle Stelstra, directeur Brandweer van het IFV, gaf een presentatie over realistisch oefenen op oefenterreinen, ook in relatie met de daarbij behorende kosten en de uitwerking van het Toekomstperspectief blijvende vakbekwaamheid. Aanleiding is een onderzoek dat in opdracht van het bestuur is uitgevoerd en waarmee de commandanten vrijdag hebben ingestemd. ‘We hebben een brede inventarisatie gedaan’, zegt Stelstra. ‘Het thema zal blijvend onder de aandacht blijven van de RBC en komt ook terug in de uitvoeringsagenda Brandweerzorg.’ Het onderzoek wordt nu aan de bestuurlijk portefeuillehouder en zijn adviescommissie gepresenteerd.  

Verder spraken de commandanten over de docentenpoule, bijscholing voor brandonderzoekers, diversiteit, de aanbesteding Grootwatertransport en ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Alle deelnemers kregen van portefeuillehouder Hilda Raasing het nieuwe boekje over parels bij de brandweer uitgereikt.

Delen