Brandweercommandanten omarmen nieuwe Landelijke Agenda Brandweerzorg

  • Nederland
  • 23 februari 2018

Een agenda van, voor en door de brandweer. Vrijdag besprak de Raad van Brandweercommandanten de Landelijke Agenda Brandweerzorg.

‘Het is een opdracht geweest die nodig was. In deze agenda staat namelijk wat we de komende jaren samen willen oppakken om onze ambities uit Brandweer over morgen verder te realiseren’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Het gaat hierbij om wezenlijke accentverschuivingen en extra impulsen om strategisch koers te houden. Uitgangspunten daarbij blijven uiteraard altijd dat we het doen voor de brandweercollega’s op straat. Die moeten hun werk altijd veilig en goed kunnen doen en zorgen dat de hulp aan de burger goed is georganiseerd. Daarbij willen we goed omgaan met het beschikbare geld. Het proces van accentverschuivingen en koers houden klinkt misschien wel ingewikkeld, maar een brandweerorganisatie die wil vernieuwen moet zich goed voorbereiden op belangrijke (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want we zijn immers niet de enige partij in het veiligheidsdomein. Daarom is het belangrijk dat onze partners ook aanhaken bij deze agenda en wij bij die van hen om samen in gesprek te gaan over deze gekozen koers.’

Trots

Wevers sprak over een continue proces. ‘We hebben te maken met een snel veranderende samenleving, waaruit vragen naar voren komen en waarop wij antwoorden moeten vinden om verder te werken aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het werk dat hieruit voortvloeit moeten we natuurlijk goed organiseren, daarover is vandaag ook uitgebreid gesproken. En uiteraard nemen wij onze collega’s mee in de uitwerking van de visie en agenda. Maar we hebben vandaag ook wel even met trots teruggekeken naar de periode vanaf 2010, toen wij met de Brandweer over morgen een fundamentele vernieuwing hebben ingezet. Sinds die tijd zijn wij van 400 naar 25 korpsen gegaan waarbij er veel meer is bereikt dan alleen de ‘winkel’ openhouden. Uit het enthousiasme van mijn collega brandweercommandanten kan ik concluderen dat dit zeker gaat lukken, want Brandweer Nederland bestaat uit dynamische netwerken en heel veel deskundige collega’s. Deze volgende stap past in de doorontwikkeling van Brandweer Nederland en daar zijn we hartstikke trots op.’

Delen