Proeftuinen onbemenste inzet van start

  • Nederland
  • 11 april 2018

De samenleving kent steeds meer technologische complexiteit, waardoor incidenten veranderen. Om daar in de toekomst beter invulling aan te kunnen geven, start vandaag een project met drie pilotregio’s. Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland gaan de komende tijd met elkaar aan de slag om de inzet van robots te testen in de zogenoemde proeftuinen.

‘Het gros van de incidenten zal ook in de toekomst bestreden kunnen worden met de conventionele middelen, maar we voorzien wel steeds meer incidenten die een andere manier van bestrijding vragen of een langere bestrijdingstijd vergen. Het is noodzakelijk dat we aanvullende hulpmiddelen en technieken ontwikkelen en testen om incidenten veiliger en effectiever te bestrijden. Dit onderzoekt Brandweer Nederland in de proeftuinen’, legt Gerard van Klaveren, voorzitter regiegroep Innovatie Moed, uit.

Complexe bouwwerken
Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde vult aan: ‘Bouwwerken zijn vandaag de dag ingewikkelder. Er wordt steeds dieper onder de grond en hoger de lucht in gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van steeds meer grote parkeergarages of lange tunnels, zoals de tunnel die nu bij de Rotterdamsebaan wordt gemaakt. Het komt steeds vaker voor dat de branden te gevaarlijk zijn om onze mensen naar binnen te sturen. De hoeveelheden water voor blussing of bescherming van belendende percelen geeft veel milieuschade door vervuiling van grond en oppervlaktewater, waar RWS en hoogheemraadschappen vervolgens de handen aan vol hebben.’

Landelijk
Gerard van Klaveren, voorzitter regiegroep vervolgt: ‘Drie regio’s beschikken inmiddels over een blusrobot. Drie heel verschillende versies die voor verschillende inzetten bruikbaar lijken. Recente ervaringen in de grotten in Zuid-Limburg hebben echter aangetoond dat we wel precies moeten aangeven aan welke eisen de onbemenste inzet moet voldoen, dat we het materiaal goed moeten testen en dat we moeten vaststellen voor welk incident welk apparaat geschikt is. Zo bleek in Zuid-Limburg dat een robot goed te gebruiken is voor waarneming. We konden beoordelen of het veilig was om naar binnen te gaan. Voor het blussen bleek de robot weer niet geschikt bij deze inzet. Daarom gaan de drie regio’s nu in proeftuinen aan de slag om dit gestructureerd aan te pakken en voor het hele land in kaart te brengen.’

Proeftuinen
Het doel van de proeftuinen is om gegevens te verkrijgen op basis waarvan we een visie ontwikkelen waarin de (on)mogelijkheden van een onbemenste inzet in beeld worden gebracht. We gaan door middel van testen op zoek naar antwoorden op vragen als voor welke scenario’s deze systemen het meest geschikt zijn, wanneer hebben ze toegevoegde waarde, hoe voldoen deze systemen bij daadwerkelijke inzet, welke onderhoudskosten brengt dit met zich mee en welke verbeteringen moeten (mogelijk) worden aangebracht et cetera. De proeftuinen worden uitgevoerd door de regio’s in samenspraak met de Regiegroep Innovatie Moed en ondersteuning door het Lectoraat Brandweerkunde.

Meedoen?
Heb je als regio ook interesse in de inzet van robots? Haak dan vooral aan bij de proeftuinen. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: innovatiemoed@brandweernederland.nl

 

2016-10-27-044.jpg
luf-60.jpg
scarab brancardsteun.jpg

Delen