Enkele aanpassingen gebruik Stairmaster PPMO

  • Nederland
  • 21 november 2018

De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar PPMO. Dit naar aanleiding van een melding van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) over de wijze waarop PPMO plaatsvindt en de eventuele onnodige gevaarsetting die eraan verbonden is. Het onderzoek leidt tot een aantal aanpassingen in het gebruik van de Stairmaster.

De Raad van Brandweercommandanten en de PPMO-coördinatoren zijn hiervan op de hoogte.  

Aanpassingen

Onderstaand vind je de aanpassingen op een rij.

  • In de instructie staat nu duidelijk dat de leuning mag worden vastgehouden als je uit evenwicht raakt. 
  • De persoon, die normaal achter de deelnemer staat, moet tijdens de test aan de zijkant gaan staan.
    Na de test, als het apparaat uitstaat, kan de persoon weer achter de deelnemer gaan staan en helpen met het afstappen.
  • Er moet een valmat worden neergelegd achter de Stairmaster.
  • Zorg dat de display altijd naar de deelnemer toe gedraaid is, zodat deze persoon zelf de stopknop kan bedienen.
  • Zorg dat de testleider tijdens de instructie goed aangeeft dat de snelheid aangepast mag worden. Dit is geen verandering, maar blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.
  • Zorg dat het maximaal gewicht, zoals in de handleiding aangegeven (158 kg), niet wordt overschreden. Het gaat hierom het gewicht van de deelnemer incl. loodharnas en PBM’s. Dit is geen verandering ten aanzien van de huidige uitvoering.

Fit en veilig

Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) heeft als doel te testen of je je werk zonder gevaar voor jezelf, collega’s en anderen kunt uitoefenen. Want veilig en verantwoord werken staat voorop!

PPMO-video-twente.jpg

Delen