Nieuwe versie Handboek C2000 Brandweer

  • Nederland
  • 13 december 2018

Het Handboek C2000 Brandweer is weer vernieuwd. Het is de derde versie, met een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorig versie uit 2017. Het handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000, maar ook veel informatie die de regio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

Een belangrijke norm die is vastgesteld is de brandweerfleetmap LKF-B. Dit is de brandweer-specifieke invulling van het multidisciplinaire Landelijk Kader Fleetmap (LKF). Met de LKF-B heeft Brandweer Nederland een belangrijke stap gemaakt in de harmonisatie van haar verbindingen en het gebruik van C2000.

Bovenregionale samenwerking

De wijzigingen van de LKF-B hebben dit jaar consequenties voor de regio’s. Zo zijn er meer gespreksgroepen opgenomen voor OvD’s en CvD’s. Ook is de bovenregionale alarmering en inzet van specialistisch optreden (zoals scheepsbrandbestrijding en technische hulpverlening) aangepast en er zijn nieuwe externe inmeld-groepen opgenomen vanwege meldkamersamenvoegingen. Vanwege de bovenregionale effecten van deze wijzigingen, is het belangrijk dat regio’s dit in het eerste kwartaal van 2019 ook invoeren. Bovenregionale samenwerking komt in gevaar als dit niet gebeurt.

Opleiden

Er zijn in het afgelopen jaar enkele animatiefilms opgeleverd die in de regio gebruikt kunnen worden voor instructiedoeleinden. Deze films zijn ook in de ELO opgenomen. Samen met het netwerk Vakbekwaamheid en met de Brandweeracademie wordt het opleidings- en oefenmateriaal herzien, zodat dit ook aansluit bij de uitgangspunten uit dit handboek.

Levend document

Het Handboek C2000 Brandweer is een levend document. Het is dus niet 'af' en krijgt elk jaar een update door de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer, die alle wensen voor verbeteringen en vernieuwingen inventariseert, bespreekt en verwerkt. Heb je vragen, of zie je iets in het handboek (of in één van de bijlagen) dat verbeterd kan worden? Neem dan contact op met Guus Zijlstra (guus.zijlstra@ifv.nl, 06-10357653)

Je kunt het Handboek C2000 Brandweer downloaden op het IFV Kennisplein.

 

C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Portofoon_C2000.jpg

Delen