Mogelijk extra kazerne voor Brandweer Fryslân

  • Nederland
  • 24 december 2018

Een extra brandweerkazerne bouwen op een nieuwe locatie is geen alledaagse praktijk. Toch is dat wat Brandweer Fryslân in de gemeente Smallingerland wil doen. Als het lukt om voldoende vrijwilligers door het selectie- en opleidingsproces te loodsen om een volledige ploeg te bemensen, kan de tankautospuit vanaf 2022 uitrukken vanuit de kazerne in Oudega.

In sommige gebieden duurt het langer dan gemiddeld voordat de brandweer ter plaatse kan zijn. In Fryslân staan ongeveer 1800 woningen in deze zogeheten 18-minuten-plus-gebieden, waarvan 664 in en rond de dorpen Oudega en Eernewoude. Een kazerne in dit gebied zorgt voor een betere Friese brandweerzorg.

Volledige brandweerploeg?

De keuze voor Oudega in plaats van Eernewoude is gebaseerd op inwoneraantal en dorpsgrootte: in Oudega is de kans groter dat er een volledige brandweerploeg samengesteld kan worden. Half november stemden de Friese burgemeesters in met het voorstel om de volgende stap te zetten in het traject naar een brandweerkazerne in Oudega. Om het vereiste minimumaantal van veertig kandidaat-vrijwilligers bijeen te krijgen, zette Brandweer Fryslân een wervingscampagne op en zijn samen met de gemeente informatieavonden gehouden.

Krijgen ze de tankautospuit in Oudega vol? Het volledige verhaal en andere verhalen voor en door de regio’s, lees je in het winternummer van de Brandweerkrant.

Brandweerkrant

Vier keer per jaar verschijnt de Brandweerkrant van Nederland, met nieuws van en voor de regio's.

Brandweerkrant.jpg

Delen