Invoering C2000 uitgesteld

  • Nederland
  • 17 september 2018

De landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 wordt verschoven naar 2019. Dit heeft de minister van Justitie en Veiligheid besloten in nauwe afstemming met de Stuurgroep Vernieuwing C2000, waarin de gebruikers en beheerders van het netwerk zijn vertegenwoordigd. Maandag informeerde minister Grapperhaus in een brief de Tweede Kamer. 

‘De vernieuwing van C2000 is gestart in 2015 en behelst de vernieuwing van het alarmeringsnetwerk P2000, de radiobediening op de meldkamers en het spraaknetwerk voor portofoons en mobilofoons’, zegt Ton Driessen namens Brandweer Nederland. ‘In 2018 is besloten om een fasering aan te brengen in de vernieuwing, door eerst het spraaknetwerk in gebruik te nemen in combinatie met de huidige radiobediening op de meldkamers. Voor dit laatste traject wordt nu meer tijd genomen.’

Achtergrond

Bij alle overwegingen rondom de vernieuwing van C2000 staan telkens de continuïteit van de communicatie en de veiligheid van onze hulpverleners voorop. De geplande migratie in het najaar van 2018 wordt vervangen door een pilotmigratie in een beperkt gebied. Hierbij worden alle migratiehandelingen en de rollback naar het huidige netwerk uitgevoerd. De bouw van het nieuwe spraaknetwerk en de koppeling aan de huidige radiobediening wordt afgerond in 2018 en na afronding van de bouwfase wordt de definitieve migratiedatum vastgesteld in nauwe afstemming met het veld van de gebruikers en beheerders. Op deze manier worden de risico’s die samenhangen met een groot en complex traject als de vernieuwing van C2000 zo veel als mogelijk beperkt. Momenteel bevindt de vernieuwing van het spraaknetwerk en de koppeling daarvan aan de huidige radiobediening zich in de eindfase van ontwikkeling. In deze fase werkt de leverancier aan het voltooien en testen van de software. Het programma IVC voert in deze periode testen uit en wordt daarbij bijgestaan door de onafhankelijk testinstantie Valori.

Kolommen en meldkamers worden in de komende periode nader geïnformeerd via nieuwsupdates van het programma IVC en door de vaste contactpersonen in verband met de vernieuwing van C2000: de gebruikerscoordinatoren van ambulancediensten, brandweer, het Ministerie van Defensie en politie of het team implementatie meldkamers.


Zie ook: Nieuwsupdate Vernieuwing C2000 

C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Portofoon_C2000.jpg

Delen