Infoblad over veiligheidsrisico's energietransitie

  • Nederland
  • 20 november 2018

Onze CO2-uitstoot moet drastisch omlaag; dat is één van de doelstellingen van het kabinet. Daarom worden in rap tempo nieuwe manieren ontwikkeld om energie op te wekken en op te slaan, zoals zonne-energie, bio-massa, waterstof en (buurt)batterijen.

Deze energietransitie heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving in Nederland. Maar wat zijn de veiligheidsconsequenties hiervan? Het infoblad Energietransitie geeft een overzicht van de veiligheidsrisico's van geothermie, biomassa, zonne-energie, batterijen, waterstof en windenergie.

Mogelijke veiligheidsrisico’s

In de nieuwe uitgave van het infoblad staan de mogelijke veiligheidsrisico's die voortkomen uit innovatieve (duurzame) energiebronnen en energiedragers centraal. Het infoblad:

  • licht op een verkennende manier toe hoe een aantal hernieuwbare energiebronnen en moderne energiedragers in elkaar steken
  • verkent de mogelijke veiligheidsrisico's: 'nieuwe' risico's die veelal nog onbekend zijn
  • reikt adviseurs van veiligheidsregio's concrete gesprekspunten aan, om al in de planfase in gesprek te gaan met gemeenten, provincies, Rijk en overige partijen over een veilige energietransitie.

Kijk voor meer informatie over het infoblad Energietransitie op de website van het IFV.

Delen