Directeur Brandweer wordt algemeen directeur IFV

  • Nederland
  • 22 oktober 2018

IJle Stelstra is deze week benoemd tot algemeen directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid. Stelstra was al sinds 2016 directeur Brandweer bij het instituut.

Zijn taken als directeur Brandweer neemt hij mee in zijn nieuwe rol. Hieronder valt ook de uitvoering van de Landelijke Agenda Brandweerzorg, dat in opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) bij het IFV is belegd. In deze landelijke agenda staan de belangrijkste thema’s die de komende jaren worden opgepakt. Het is een agenda van, voor en door de brandweer.

Stelstra kijkt er naar uit om in nauwe samenwerking met collega’s en de branches bij te dragen aan een veiliger Nederland. “Als directeur Brandweer was het mijn drive om het brandweerveld nog meer te verbinden met de kennis en inzet van het IFV. Met als doel dat het IFV echt gezien wordt als de landelijke ondersteuningsorganisatie voor Brandweer Nederland. We hebben daar grote stappen in gezet. In mijn nieuwe rol kijk ik breder: we ondersteunen de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Daarnaast willen we het IFV doorontwikkelen tot een onafhankelijk kennisinstituut voor álle kolommen, dat vooroploopt in kennis, opleidingen en innovatie.”

Zie ook: IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFV

 

Delen