Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022

Het aantal stalbranden moet terug

  • Nederland
  • 17 juli 2018

Het aantal stalbranden moet worden teruggedrongen. Daarom hebben LTO Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en Brandweer Nederland in nauwe samenwerking met het Rijk een Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld.

De afgelopen jaren ging de aandacht vooral uit naar bouwvoorschriften in nieuwe stallen. Met het nieuwe actieplan komt de focus meer op bestaande stallen te liggen. Dit omwille van de veiligheid voor de dieren, de veehouders en de omwonenden.

Elektra

Een van nieuwe acties in het Actieplan Brandveiligere veestallen 2018 – 2022 is het periodiek keuren van bestaande stallen voor kalveren, varkens en kippen. Het gaat hierbij om een keuring van de elektra, omdat kortsluiting vaak de oorzaak van de brand is. Aan deze maatregel is al uitvoering gegeven via verzekeraars en private kwaliteitssystemen in de veehouderij. Inmiddels zijn enkele duizenden stallen gekeurd.

Brandweer Nederland

Roelf Knoop, namens Brandweer Nederland lid van de stuurgroep Actieplan Stalbranden: ‘De brandweer staat bij een stalbrand voor een lastige opgave en de impact op de collega’s die de brand bestrijden is enorm. We zien daarom de noodzaak om de brandveiligheid van stallen verder te verbeteren. Het is belangrijk dat er nu ook concrete stappen worden gezet voor bestaande stallen. Goed dat de branche zelf initiatieven neemt. Brandweer Nederland levert daar graag met expertise een bijdrage aan. Wij zetten ons in voor minder branden, minder (dierlijke) slachtoffers en minder schade.’

Het volledige persbericht en het Actieplan lees je op de site van LTO Nederland.

Delen