Herhaalde oproep

Testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!

  • Nederland
  • 18 oktober 2018

We hebben veel reacties gehad op onze oproep van juni om mee te zoeken naar een geschikte testlocatie voor een onderzoek naar rookverspreiding. Hartelijk dank daarvoor! Helaas zat het juiste pand er nog niet bij. Daarom deze herhaalde oproep: wie kent een woon- of woonzorggebouw met minstens vier bouwlagen dat binnenkort leeg komt te staan en dat beschikbaar is voor experimenten met daadwerkelijk rook en vuur?

Hans Hazebroek, projectleider van het praktijkonderzoek: “We hebben de afgelopen maanden meerdere panden bezocht. Eén pand was niet representatief genoeg voor een woongebouw. Een ander pand lag te dicht in de buurt van de omliggende bebouwing. Bij een pand in Friesland dachten we ‘beet’ te hebben. Ook het lokale brandweerkorps was erg enthousiast. Helaas bleken de planningen van de sloper en van ons niet op elkaar aan te sluiten en is dit pand toch afgevallen. Daarom gaan we verder met zoeken. We hebben inmiddels ook contact met woningcorporaties voor het vinden van een geschikt pand.”

Aan welke eisen moet de testlocatie voldoen?

Het woongebouw dat we zoeken moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Het gebouw bestaat uit ten minste vier bouwlagen en beschikt over inpandige corridors/gangen.
  • Het gebouw is voorzien of kan worden voorzien van leidingschachten.
  • Er worden experimenten met daadwerkelijk rook en vuur gedaan. Bij voorkeur ligt het gebouw daarom rondom vrij en is er geen of slechts beperkte bewoning in de omgeving. Dit in verband met de veiligheid en de rookoverlast.
  • Het gebouw is tussen januari en mei 2019 drie aaneengesloten weken beschikbaar.
  • Een combinatie van winkel/bedrijfsruimte op de begane grond en woonlagen daarboven is geen probleem. 

Meetprotocol

Achter de schermen gaan de voorbereidingen voor de experimenten door. “Het meetprotocol is bijna klaar. Hierin staat wat we exact willen meten, op welke manier, op welke plekken en wanneer”, legt Hazebroek uit. De klankbordgroep van het onderzoek komt binnenkort voor het eerst bij elkaar. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de programmaraden Incidentbestrijding en Risicobeheersing, een CFBT-specialist, een TBO’er (brandonderzoeker) en deskundigen uit de VS, België en Duitsland. “We zitten dus zeker niet stil! Op het moment dat we een pand hebben gevonden, kunnen we grote stappen gaan zetten”, aldus Hazebroek.

Help je ons?

Heb je suggesties voor een geschikt gebouw of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Hazebroek, e-mail hans.hazebroek@ifv.nl.

Om wat voor onderzoek gaat het precies? 

Rookverspreiding speelt bij brand in grote woongebouwen met inpandige gangen een grotere rol dan we op basis van onze huidige kennis verwachten. De rook verspreidt zich anders dan we op grond van de brandpreventieve voorzieningen zouden veronderstellen. Verder weten we nog onvoldoende wat het effect is van de inzet van de brandweer op de rookverspreiding en welke inzet van de brandweer, gelet op de rookverspreiding, het meest effectief is.Met het praktijkonderzoek naar rookverspreiding willen we hierin meer inzicht krijgen, zodat we antwoord kunnen geven op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken. Dit met als uiteindelijk doel om slachtoffers bij brand zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken en de impact van branden terug te dringen. 

Wie werken aan het praktijkonderzoek mee?

De Brandweeracademie en Brandweer Nederland voeren het praktijkonderzoek samen uit. Net als bij de succesvolle experimenten in Zutphen worden de veiligheidsregio waar het te selecteren onderzoeksobject staat én de overige regio’s hierbij nauw betrokken. Brandweermensen uit het hele land kunnen worden ingezet bij de testen. Zo wordt het een onderzoek door, voor en met de brandweer! 

Pand-flat-brandonderzoek-IFV_1280.jpg

Blijf uit de rook

In 93% van de gevallen komt de brand niet verder dan waar die is ontstaan. De rook kan natuurlijk wel voor veel schade zorgen. De meeste slachtoffers bij brand vallen zelfs door de rook. Sluit ’s nachts je deuren zodat rook zich bij brand niet kan verspreiden. Alle rook is giftig! Lees er alles over en ... blijf uit de rook!

Delen