Handreiking grijp- en oppervlakteredding

  • Nederland
  • 26 januari 2018

Vers van de pers: de Handreiking Grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen. In deze handreiking wordt geadviseerd hoe je grijp- en oppervlaktereddingen veilig en adequaat kunt uitvoeren. Experts uit heel Nederland hebben hun kennis, ervaring en expertise samengevoegd in dit document. En nu kunnen alle brandweermensen het gebruiken in voorbereiding op hun repressieve werkzaamheden.

Wat is een handreiking?

Een handreiking is een publicatie waarin een organisatie, in dit geval de brandweer, een organisatie- en/of toepassingsgerichte methodiek is vastgelegd. In andere woorden, het gaat om leerervaringen en leerpunten, best practises, deskundigen-, beleid- en uitvoeringsadviezen. Een handreiking is niet verplichtend, maar kan worden gezien als advies.

Meer weten?

Wil je weer weten over dit onderwerp, of ben je benieuwd naar de handreiking? Kijk dan op het Kennisplein van het IFV.

Handreiking grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen

Handreiking-Grijp-en-oppervlakteredding-bij-waterongevallen.jpg

Waterongevallen

Waterongevallenbeheersing is één van de vier kerntaken van de brandweer.

Oppervlakte redding
Afbeelding samenwerking

Delen