Grootschalig brandweeroptreden 2016 nader geanalyseerd

  • Arnhem
  • 01 november 2018

De al eerder bekendgemaakte cijfers over grootschalig brandweeroptreden in 2016 zijn nader geanalyseerd en donderdag door het IFV gepubliceerd. De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.

Samenwerking
‘Het is goed dat we dergelijke data verzamelen’, zegt portefeuillehouder Esther Lieben namens Brandweer Nederland. 'Dat helpt ons te kijken naar waar we dingen nog beter kunnen doen, ook als het gaat om interregionale bijstand. We hebben elkaar soms hard nodig. Onlangs is de visie op Grootschalig Brandweeroptreden vastgesteld, waarin we gaan voor een versteviging van de onderlinge samenwerking. Het project Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden - waarin vele collega’s werken aan die samenwerking - is een mooi voorbeeld van de acties die we op dat gebied ondernemen.’

 

Visie Grootschalig Brandweeroptreden

De vernieuwde visie Grootschalig Brandweeroptreden 2.0 geeft richting aan de samenwerking op interregionaal en landelijk niveau. Geaccordeerd door de RBC op 21 september 2018.

Delen