Geen huisnummer in alarmeringsbericht

  • Nederland
  • 27 februari 2018

Vanaf 25 mei 2018 is het vanwege nieuwe privacy wetgeving niet meer toegestaan om het huisnummer bij het alarmeringsbericht mee te sturen. Dan gaat namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.

Een adres is weliswaar een openbaar gegeven, maar de combinatie met een incidentmelding is privacy gevoelig. Dit mag van de AVG dus niet openbaar gemaakt worden, zoals dat met alarmeringsberichten gebeurt. Als brandweer kunnen we voldoen aan de privacywetgeving door (1) het weglaten van het huisnummer of (2) het toepassen van encryptie. Het lag al in de planning dat vanaf de start van het functioneren als één LMO, medio 2020, het weglaten van het huisnummer als landelijke standaard wordt gehanteerd. Alleen was de verwachting dat met het project Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) tijdig de encryptie functionaliteit in het netwerk beschikbaar zou komen. Vanwege de vertraging van het IVC-project is dit echter niet het geval. Er blijft daardoor op dit moment alleen optie 1 over: het weglaten van het huisnummer uit het alarmeringsbericht. Diverse regio’s hebben deze wijziging al doorgevoerd. De anderen volgen dit voorjaar.

Delen