Fatale woningbranden in Europa

  • Nederland
  • 23 november 2018

In september presenteerde de Brandweeracademie de rapportage over 10 jaar fatale woningbranden in Nederland. Maar hoe verhouden die cijfers zich ten opzichte van andere landen? Met de publicatie van het rapport Fatal residential fires in Europe wordt een eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in fatale woningbranden op Europees niveau.

Om de brandveiligheid in de leefomgeving te kunnen verbeteren, is kennis nodig van de kansen, omstandigheden en gevolgen van woningbranden. Aangezien brandveiligheidsmaatregelen nationale grenzen overschrijden, is meer inzicht in woningbranden op Europees niveau noodzakelijk. 

Gegevens van negen Europese landen

Om die reden hebben de European Fire Safety Alliance (EuroFSA) en de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar fatale woningbranden in Europa. Hiervoor zijn de gegevens van negen Europese landen verzameld en geanalyseerd: Noorwegen, België, Estland, Denemarken, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Polen en Nederland. De eerste resultaten zijn in dit (Engelstalige) rapport beschreven. Ze vormen een goede basis voor het opstellen van risicoprofielen op nationaal en Europees niveau.

Download Fatal residential fires in Europe

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van het IFV.

Delen