Een ruime voldoende voor de brandweer

  • Nederland
  • 28 maart 2018

Belevingsrapport aan minister overhandigd, onderzoek toont grote betrokkenheid brandweercollega's

Bijna 9000 (39%) brandweermensen hebben deelgenomen aan het eerste landelijke onderzoek Brandweerstatistiek en beleving onder het repressief brandweerpersoneel. Het onderzoek bevatte 235 vragen over thema's als betrokkenheid en beleving van het werk, oefenen en trainen, vrijwilligersbeleid en de verhouding tussen de werkvloer en de leiding. 'De resultaten zijn goed en een bevestiging van de inspanningen die we de afgelopen jaren met zijn allen hebben gepleegd', zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. 'Er ligt nu een goed rapport met goede cijfers dat voor de brandweer kansen biedt verdere stappen vooruit te maken'.

Lees meer reacties, achtergronden en zie de stukken op de website van het veiligheidsberaad

Het onderzoek is uitgevoerd onder het repressieve brandweerpersoneel en afgelopen maandag door het Veiligheidsberaad aan de minister is aangeboden. Wevers: 'We hebben daarvoor samen met vakbonden, vakvereniging en Veiligheidsberaad van burgemeesters de handen ineen geslagen en dat proces is heel goed verlopen.'

Tevredenheid
'Maar liefst 92% van onze collega's in het land zegt er trots op te zijn om brandweerman of -vrouw te zijn. Dat is hartverwarmend', aldus Wevers. 'Er is een enorme passie voor ons mooie vak. Dat blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid brandweercollega's die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Ik wil hen daarvoor enorm bedanken, dit helpt ons en geeft energie.'

Het onderzoek toont verder aan dat de tevredenheid over het brandweerwerk groot is. Mensen geven aan in de afgelopen jaren met plezier naar hun werk te gaan. Ook over hun eigen veiligheid bij het werk op straat, de werkdruk en hun vakmanschap oordelen ze positief.

Onze taak
Wevers: 'Het is onze taak om hulp te verlenen bij brand en ongevallen voor de burgers in Nederland. Daar doen we het tenslotte voor. Dit onderzoek biedt veel informatie over thema's die goed gaan en daar waar we willen en moeten verbeteren. In vergelijking met andere welvarende landen zitten we bij de besten van Europa. De laatste jaren is bijvoorbeeld het aantal doden bij woningbranden gedaald tot circa dertig. Maar er blijft nog werk aan de winkel. We nemen de uitkomsten van dit onderzoek zeer serieus en willen ook aan de slag met onze mensen en partners om uiteindelijk de veiligheid voor onze burgers op een goed niveau te houden.'

Nog werk aan de winkel
'Het is belangrijk te blijven investeren in de verbinding tussen onze leiding en de brandweermensen die op straat hulp verlenen', aldus Wevers. De voorzitter van de branche vindt het belangrijk dat de binding met de eigen post en de direct leidinggevenden hoog wordt gewaardeerd. 'Die positieve waardering is relevant, zij voeren met elkaar nog steeds 95% van het werk voor de post uit.' Er wordt meer afstand ervaren naar de commandanten dan vroeger. 'Verklaarbaar', stelt Wevers. 'Voor de regionalisering hadden we 450 brandweerkorpsen met gemiddeld 40 brandweermensen. Nu, na een lange periode waarin ook nog eens een grote bezuinigingsopdracht lag, hebben we 25 brandweerkorpsen met gemiddeld 1.200 collega's. Hoewel de afstand groter is, moet de verbinding natuurlijk wel goed zijn en blijven. Hier moeten we meer op investeren'.

Vrijwilligers
'Daarnaast blijven we ons inzetten om ook voor onze vrijwilligers een aantrekkelijke werkgever te zijn. We hebben veel vrijwilligers en er is nog steeds voldoende nieuwe aanwas. In 2017 en 2018 hebben we 2.000 nieuwe mensen in onze opleidingen mogen verwelkomen. Desondanks ligt er vooral een uitdaging om de beschikbaarheid 24/7 op peil te houden. Mensen wonen en werken tegenwoordig vaak op verschillende plekken.'

Preventie
De brandweer staat er voor de veiligheid van de inwoners van ons land. 'Saving lifes', dat doen wij vanuit onze repressieve taak: snel en goed. Maar de cijfers laten ook zien dat we nog winst kunnen maken 'voor het vlammetje'. Repressieve en preventieve werkzaamheden moeten elkaar aanvullen en versterken. Samen met onze mensen kunnen en moeten we hierop meer investeren.'

Cijfers
Er wordt vaart gemaakt met het aanleggen van statistische gegevens van de brandweer. In het statistische gedeelte van het onderzoek komen wel actuele cijfers naar voren. Nederland telt op dit moment 951 brandweerkazernes en -posten. In 2009 waren er 958 kazernes.

Ook voor wat betreft het aantal brandweercollega's is er in de periode 2015 en 2016 sprake van een constante bezetting, 2017 laat zelfs een lichte stijging van het repressieve personeel zien van 6,5%. De verhouding beroeps - vrijwilligers is 25/75%.

De komende jaren zal er nog fors geïnvesteerd moeten worden om de brandweerstatistieken te verbreden en te verbeteren in samenwerking met het IFV en het CBS. Het statistisch onderzoek zal jaarlijks worden herhaald, het belevingsonderzoek elke vier jaar.

Resultaten belevingsonderzoek

Hoe ervaren de repressieve brandweermannen en –vrouwen in Nederland hun brandweerwerk en hoe tevreden zijn zij hierover? Hier is de afgelopen maanden voor het eerst landelijk onderzoek naar gedaan. Op 18 oktober hebben alle veiligheidsregio’s de resultaten ontvangen in de vorm van een eigen, regionaal belevingsbeeld én een landelijke rapportage.

Benieuwd naar de landelijke rapportage van het onderzoek?

Blussen Belevingsonderzoek

Het landelijke belevingsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Brandweer, FNV, CNV, CMHF, Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers en het Veiligheidsberaad

Logo´s


Delen