Bijzondere Deense interesse in Nederlandse aanpak Brandveilig leven

  • Nederland
  • 15 januari 2018

Nederland en Denemarken kennen veel overeenkomsten, maar als we kijken naar de brandweerzorg dan is er wel een groot verschil: de brandweerzorg in Denemarken is grotendeels privaat ingericht.

Directeur Brandweer IJle Stelstra van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) kreeg via het ministerie en de ambassade een uitnodiging van HKH Prinses Marie van Denemarken. Zij is beschermvrouwe van de DEMA (Danish Emergency Management Agency), de Deense zusterorganisatie van het IFV. Stelstra werd samen met Paul Gelton - verantwoordelijke directeur van het ministerie van Justitie en Veiligheid - gevraagd om meer te vertellen over de wijze waarop de brandweer in Nederland is georganiseerd, maar ook manier waarop de Nederlandse brandweer haar preventieactiviteiten en publiekscampagnes heeft ingericht.

Aanleiding voor de uitnodiging is de succesvolle wijze waarop in Nederland campagne wordt gevoerd voor Brandveilig leven en het veelvuldige contact tussen burgers en overheid in het kader van Crisis en Rampen. Een opmerkelijk feit voor de Deense collega’s is het relatief lage aantal doden door brand in Nederland ten opzichte van Denemarken. ‘In Nederland vonden in 2016 33 fatale woningbranden plaats, waarbij 37 bewoners om het leven kwamen’, zegt Stelstra. ‘In Denemarken is dat aantal twee keer zo hoog, terwijl zij een derde van het aantal inwoners hebben.’
(tekst gaat onder de foto's verder)

Veiligheidsbewustzijn

IJle Stelstra  richtte zich in zijn betoog op de werkwijze van de brandweer in Nederland. Daarin sprak hij over de wijze waarop de brandweer samenwerkt met andere (maatschappelijke) partijen zoals onder andere de Brandwonden Stichting en het Verbond van Verzekeraars. Ook ging hij in op de publiekscampagnes om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en de risicogroepen waarop Nederland de focus legt als het gaat om het voorkomen van woningbranden. Stelstra: ‘De Deense collega’s waren bijzonder geïnteresseerd in hoe wij onze werk maken van veiligheidsbewustzijn en hoe wij onze campagnes met partners, vrijwilligers en lokale gemeenschappen organiseren. Daarnaast zijn de brandpreventieve eisen in onze bouwregelgeving vastgelegd. We hebben een voorsprong op dat terrein, doordat we al jaren aan de voorkant van de keten investeren in de brandveiligheid, zowel zelf als samen met partners. Dat zie je uiteindelijk terug in de statistieken.’

Prinses Marie van Denemarken nam actief deel aan de gesprekken. Zij richt zich in haar rol met name op het verhogen van de zelfredzaamheid van de burgers in crisissituaties. Er is afgesproken dat de gesprekken een vervolg krijgen, onder meer tijdens het congres van Brandweer Nederland later dit jaar.


Lees meer over Brandveilig leven

Delen