Aantal brandweermensen toegenomen

  • Nederland
  • 14 juni 2018

Uit de cijfers die het CBS vandaag publiceerde, blijkt dat het aantal brandweercollega’s is gestegen. ‘Goed om te zien dat er nu groei zit in het aantal collega’s. Ook het aantal vrouwen bij de brandweer neemt toe en daar zijn wij blij mee. Het past in ons streven een betere afspiegeling te zijn van de samenleving, hopelijk is dit het begin van een verder stijgende lijn. De afgelopen twee jaar volgden ook nog zo’n 2.000 mensen de opleiding’, reageert Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland, enthousiast.

In de cijfers van het CBS is ook terug te zien dat bijna 80% van de brandweermensen vrijwilliger is. In de toekomstvisie van Brandweer Nederland zijn en blijven vrijwilligers belangrijk voor een goede brandweerzorg. Het onlangs gepubliceerde belevingsonderzoek laat een enorme trots zien en een grote drive om het brandweervak uit te willen oefenen. Maar dit neemt niet weg dat de beschikbaarheid van deze vrijwilligers overdag wel degelijk een zorgelijk punt is.

Toekomstbestendig

‘Onze samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd en ook de inhoud van ons werk is daardoor niet meer hetzelfde. We blijven flink inzetten op werving en behoud van zowel beroeps- als vrijwilligerspersoneel. Daarom ben ik ook blij dat de minister het thema hoog op de politieke agenda heeft geplaatst’, zegt Wevers. ‘Alle betrokken partijen werken hard aan een toekomstbestendige visie op vrijwilligheid’.

 


Bericht CBS

Het aantal mensen dat in dienst is van de brandweer is het afgelopen jaar iets gegroeid. Op 1 januari 2018 waren ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Dat is ongeveer een procent meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal personeelsleden weer iets toeneemt. Dit meldt het CBS.

Tabel 1 CBS 2018

Het leeuwendeel (86 procent) van het personeelsbestand behoort tot de operationele dienst van de brandweer, de ongeval- en brandbestrijding. Op 1 januari 2018 waren dat 24,3 duizend personen, bijna 300 meer dan een jaar eerder. 

Onder het personeel liet zowel het aantal vrijwilligers (19,1 duizend) als het aantal beroepskrachten (5,2 duizend) met respectievelijk 1 en 2 procent een kleine groei zien. 
Het ondersteunend personeel nam in een jaar met 2 procent toe naar 3,9 duizendpersonen.

Chart 2

Meer vrijwilligers bij meeste veiligheidsregio’s

Vergeleken met een jaar eerder is het vrijwilligersbestand van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 1 januari met 7,6 procent veruit het meest in omvang toegenomen. In totaal was er bij zestien regio’s sprake van een (lichte) toename van het aantal vrijwilligers. Bij acht van de vijfentwintig veiligheidsregio’s was het vrijwillige personeel afgenomen. De afname van het aantal vrijwilligers was het grootst bij het korps Haaglanden (-12,7 procent). 

De grootste stijging van het aantal beroepskrachten vond plaats bij de veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord (15,7 procent) en IJsselland (15,6 procent). De grootste daling was te zien in de veiligheidsregio Drenthe (-13,6 procent). 

In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer 70 procent van de brandweerlieden uit beroepskrachten. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger; in Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland zelfs meer dan 90 procent.

CBS chart 3

Iets meer brandweervrouwen

Het aantal vrouwen dat bij de operationele brandweer werkzaam is als beroeps of vrijwilliger is in 2017 met ongeveer 6 procent toegenomen. Daarmee stijgt het aantal vrouwen harder dan het aantal mannen, dat 1 procent is toegenomen. Op 1 januari 2018 waren 1 365 vrouwen werkzaam in operationele dienst van de brandweer: 273 als beroeps en 1 092 als vrijwillige kracht. Dat is ongeveer 6 procent van het totaal aantal brandweerlieden. 

Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2,4 procent in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en 8,7 procent in Hollands-Midden.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over werken bij de brandweer? Stuur dan een berichtje naar de brandweer.
Wil je weten of er bij jou in de buurt vacatures zijn? Kijk dan op www.brandweer.nl/vacatures.

Delen