Acties tegen nodeloze meldingen hebben ook in 2017 resultaat

  • Nederland
  • 15 februari 2018
Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219.000 meldingen binnen van incidenten. Dat zijn er 3.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal meldingen voor brand was 7% minder dan in 2016, het aantal verzoeken om hulp steeg met 6% naar bijna 104.000. Dat is 5.700 duizend meer dan een jaar eerder.
 
Van de ongeveer 219.000 meldingen leidden bijna 140.000 tot het daadwerkelijk alarmeren van de brandweer, 2.000 minder dan het daar jaar daarvoor. Bijna 130.000 keer moest de brandweer daadwerkelijk uitrijden, 116.000 keer (90 procent) kwam de brandweer ter plaatse. Een op de tien keer dat de brandweer uitreed, bleek dat zij niet meer nodig was en werd de inzet afgebroken. Dit meldt het CBS vandaag op basis van de bij hen bekende cijfers over 2017 (Zie CBS: Opnieuw minder meldingen brandweer). 
 
‘Deze cijfers laten zien dat de brandweer zoveel meer doet dan alleen het blussen van branden’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Zo komen we steeds vaker voor hulpverlening, dat hebben we afgelopen maand kunnen zien met de storm. Met de regio’s hebben we bovendien mooie stappen kunnen zetten op de verdere ontwikkeling van de technische hulpverlening en de samenwerking op het gebied van grootschalig brandweeroptreden. We werken met elkaar nauw en succesvol samen.’
 

Trend

Ook als het gaat over het reduceren van loze meldingen dat is er sprake van een positieve trend. Wevers: ‘Voorheen waren er veel meer nodeloze uitrukken van de brandweer door automatische brandmeldingen via een brandmeldinstallatie, met alle nadelen van dien, zowel voor de samenleving als voor de brandweer zelf. Hier heeft de brandweer de afgelopen jaren met succes stevig op ingezet met als resultaat een enorme reductie. Ook deze recente cijfers tonen aan dat er inmiddels sprake is van een trend, mede door toedoen van meer aandacht voor risicobeheersing en het project Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen’.
 

Hulpdienst inschakelen: bel 112

Wil je de politie, brandweer of ambulancedienst inschakelen tijdens een brand, ongeval of andere noodsituatie? Bel 112! Meer informatie over 112.

 

Wanneer bel je 112?

Bel 112 alleen als het echt nodig is.

Logo 112 - 1920x1080.jpg

Video CBS

Delen