Nu ook in Nieuwsbegrip-les over brandveiligheid

  • Nederland
  • 25 oktober 2018

Leerlingen van zo’n 6000 basisscholen gaan iedere week aan de slag met Nieuwsbegrip. Door middel van begrijpend lezen leren de kinderen over actuele of maatschappelijke onderwerpen. Brandveiligheid is vanaf nu ook één van de beschikbare lessen voor groep 7/8.

De les in Nieuwsbegrip is een mooie aanvulling op de gastlessen die veel veiligheidsregio’s verzorgen en het lespakket ‘Brandweer op school’. In het kader van de Nationale Brandpreventieweken is de les deze maand gelanceerd.

Voorbeeld uit Nieuwsbegrip

Deuren sluiten

Tijdens de Brandpreventieweken richten we ons op jonge gezinnen en aanstaande ouders. De boodschap van onze campagne in oktober is ‘Hé, doe de deur dicht!’ Dit komt terug in de les van Nieuwsbegrip, samen met rookmelders en een vluchtplan. De les van Nieuwsbegrip sluit dan ook naadloos aan op de Brandpreventieweken.

Een heel jaar

Hoewel de les specifiek is gemaakt voor de Brandpreventieweken, blijft deze een jaar beschikbaar. Omdat de behandelde onderwerpen altijd van belang zijn, kunnen de lessen dus ook op een ander moment dan in oktober worden behandeld. De les van Nieuwsbegrip staat los van de lessen die op de scholen worden gegeven, maar kunnen worden gecombineerd. Zo kan aan de betreffende school worden gevraagd om de les van Nieuwsbegrip vóór of na de les van de brandweer te behandelen.

Extra les

Nieuwsbegrip biedt een standaard aantal onderwerpen, die aansluiten bij actualiteiten uit het nieuws. Brandveiligheid valt niet onder deze standaard onderwerpen, maar is toegevoegd als extra les. De leerkracht kan zelf de keuze maken om de les te behandelen. Heb je zelf kinderen in groep 7/8? Vraag dan de leerkracht of de les brandveiligheid behandeld kan worden.

Je vindt de les op de website van Nieuwsbegrip.

 

Delen