Brandweerkruis voor Paul Verlaan

  • Nederland
  • 13 december 2018

Woensdag nam Paul Verlaan afscheid als Regionaal Commandant van de Brandweer Brabant-Noord. Daarmee werd een lange loopbaan binnen de brandweer beëindigd. In zijn 35-jarige loopbaan als brandweerman, waarvan de laatste 20 jaar als regionaal commandant, is hij van enorme betekenis geweest voor de brandweer in Nederland. Daarvoor ontving hij tijdens zijn afscheid het gouden brandweerkruis.

Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland benoemde de talrijke landelijke rollen die Verlaan de afgelopen decennia heeft vervuld: ‘Paul heeft een wetenschappelijke achtergrond en is binnen de brandweer opgeklommen vanuit een functie als vrijwilliger naar regionaal commandant. In zijn lange loopbaan is hij secretaris geweest van zowel de CCRB (College van Commandanten van Regionale Brandweren), de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) en Brandweer Nederland. Hij was medeoprichter en ‘founding father’ van de NVBR, de voorloper van Brandweer Nederland en vervulde ook daar een bestuursfunctie.’

Landelijke betekenis

‘Paul Verlaan hechtte binnen de Raad van Brandweercommandanten altijd een groot belang aan landelijke samenwerking,’ zegt Wevers. ‘Daarbij was hij de visionair die veel energie heeft gestoken in de strategische visie ‘Brandweer over morgen.’ Ook zijn voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad Brandweer was voor niemand een verrassing. Paul vervulde de brugfunctie tussen het wetenschapsveld en het brandweerveld.’

Oprichter Ondersteuningsteam Brandweer

Landelijk deed Paul Verlaan nog meer. Hij leidde met succes de programmaraad Crisisbeheersing en het portefeuilleoverleg Crisisbeheersing. Ook was hij de trekker van het Livingston overleg over terrorismebestrijding en vertegenwoordigde hij de brandweer in de Landelijke Operationele Staf. ‘En last, maar zeker niet least, was hij de oprichter en voorzitter van het Ondersteuningsteam Brandweer, dat vanaf 2013 in het leven is geroepen om elkaar als regio's nog beter te ondersteunen bij grote incidenten.’

Bedankt!

Wevers sloot zijn woorden af door Paul Verlaan te bedanken voor zijn inzet. ‘Je hebt ontzettend veel betekend voor ons prachtige vak en voor je collega’s. Juist in de jaren van veranderingen binnen de brandweer, hield je koers en konden collega’s op je rekenen. Bedankt voor je enorme betrokkenheid.’

Delen