Brandweer centraal in rondetafel Tweede Kamer

  • Nederland
  • 17 mei 2018

Woensdag stond het onderwerp ‘brandweer’ op de agenda van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, waarbij Kamerleden vragen konden stellen aan vertegenwoordigers van de brandweer. Namens Brandweer Nederland zat voorzitter Stephan Wevers aan tafel, evenals IJle Stelstra (Instituut Fysieke Veiligheid). Marcel Dokter vertegenwoordigde de VBV. Een groot gedeelte van de bijeenkomst ging over het belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel, maar ook over diverse andere thema’s zoals Uitruk op Maat, opkomsttijden en brandweerstatistieken.

Stephan Wevers belichtte de brandweer in de breedte. Hij gaf in zijn betoog aan dat het goed gaat met de brandweer en onderbouwde dit met cijfers, zoals bijvoorbeeld het lage aantal doden bij brand in vergelijking met andere landen, het feit dat wij binnen 7.7 minuten ter plaatse zijn en dat uit onderzoek blijkt dat de brandweer door burgers en brandweerpersoneel goed worden beoordeeld. Wevers stelde wel dat er op een aantal thema’s nog werk aan de winkel is, zoals vrijwilligheid, de professie en de schaalvergroting. Hij zette tevens - als lid van de Europese board van brandweercommandanten - de brandweer in Nederland in internationaal perspectief neer. ‘We worden gezien als een van de beste brandweerorganisaties in Europa.’

Brandweer Nederland heeft voor deze rondetafel een position paper gemaakt.

Kijk hier de rondetafel nog eens terug:

Delen