Brandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoek

  • Nederland
  • 27 november 2018

“Brandoverslag voorkomen, de defensieve buiteninzet, is wellicht de oudste tactiek die de brandweer kent. Toch was het nodig om eens goed te kijken of de werkwijzen die we daarvoor gebruiken nog effectief en efficiënt genoeg zijn. Het milieubewustzijn in onze samenleving is toegenomen, waardoor vragen als: hoe beperken we het effect van de rook en hoe kunnen we de hoeveelheid (verontreinigd) bluswater beperken, momenteel actueler zijn dan ooit”, vertelt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer.

De nieuwe publicatie Brandoverslag. Handelingsperspectief en literatuuronderzoek geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen. Ook gaat de uitgave in op de verschillende technieken waarmee de brandweer brandoverslag kan voorkomen.

Delen