Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten

  • Nederland
  • 15 november 2018

De brandweer kan tijdens incidenten te maken krijgen met asbesthoudend materiaal. In deze brancherichtlijn is uitgewerkt hoe de brandweer hiermee verantwoord omgaat. Met als doel de veiligheid van het eigen personeel, van andere hulpdiensten en van derden te waarborgen en de verspreiding van asbesthoudend materiaal te voorkomen of te beperken.

De Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten bestond al langer maar is nu in overleg met de Inspectie SZW opgenomen in de Arbocatalogus. De brancherichtlijn is opgesteld door de vakgroep IBGS in samenwerking met de vakgroep Arbeidsveiligheid. In de brancherichtlijn vind je de informatie die voor het operationeel optreden noodzakelijk is en de wettelijke regels. Achtergrondinformatie en een nadere toelichting op procedures is opgenomen in de onderwijscontent en Publicatie Brandweeroptreden bij asbestincidenten. Deze publicatie wordt later deze maand toegevoegd als deel 2 van de brancherichtlijn.

Inspectie

Het document is niet in cement gegoten en kan bijvoorbeeld worden aangepast omdat wet- en regelgeving is gewijzigd of inzichten in het werkveld wijzigen. Bij significante wijzigingen zal de richtlijn weer ter toetsing naar Inspectie SZW worden gestuurd. De meest recente versie staat op het altijd op het Kennisplein.

Brandweeroptreden bij asbestincidenten

In deze brancherichtlijn is uitgewerkt hoe de brandweer verantwoord omgaat met asbesthoudend materiaal.

Asbest_richtlijn-1.jpg

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus Brandweer staan maatregelen om risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

Oefenen 4206.jpg

Delen