Zilveren Brandweerkruis uitgereikt aan Rob Schouten

  • Nederland
  • 01 december 2017

Tijdens het Congres van Brandweer Nederland heeft voorzitter Stephan Wevers twee maal een brandweerkruis uitgereikt. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’ voor de brandweer in ons land. Een derde kruis zou worden uitgereikt aan Rob Schouten. Vanwege gezondheidsredenen kon hij echter niet op het congres aanwezig zijn.

Vandaag - 1 december - kreeg hij het Zilveren Kruis van Verdienste alsnog uitgereikt van voorzitter Wevers.

Begrafenis Bijstandsteam

Rob Schouten, voormalig brandweerofficier van de Brandweer IJsselland, kreeg het Zilveren Brandweerkruis toegekend als blijk van waardering voor zijn inspanningen voor het oprichten en in standhouden van het Begrafenis Bijstandsteam.

Schouten had in 1992 te maken het overlijden van twee brandweermensen als gevolg van een noodlottig ongeval tijdens het nablussen van een brand. Daarbij was hij de eerste die voor brandweermensen een uitvaart met korpseer organiseerde. Later heeft hij ondersteund bij de uitvaart met korpseer in Amsterdam (Motorkade, 1995). In 1998 is hij de organisator van de uitvaart met korpseer in Harderwijk, waar twee brandweermensen omgekomen zijn bij een brand in een studentenhuis. In het jaar daarop richtte hij mede het Begrafenis Bijstandsteam voor de brandweer in Nederland op.

Uitvaarten met korpseer

Het Begrafenis Bijstandsteam komt onder zijn leiding voor het eerst in actie bij de Vuurwerkramp in 2000. Daarbij laat Rob zien dat hij onder ‘onmogelijke omstandigheden’ in staat is vier waardige uitvaarten met korpseer te organiseren in twee dagen. Alle vier de uitvaarten verlopen waardig en geven steun aan de naaste familie. Rob Schouten heeft daarna met het team de uitvaarten met korpseer georganiseerd in Haarlem, Terneuzen, Tynaarlo en Heerhugowaard.

Rob Schouten heeft door de introductie van de begrafenissen met korpseer met een eenduidig protocol veel goeds teweeg gebracht. Zowel nabestaanden als vele brandweermensen hebben kracht geput uit het laatste afscheid. Door de eenvoud van het protocol, is het strak en waardig.  

‘Rob Schouten heeft door de introductie van de uitvaarten met korpseer veel betekend voor de brandweerkorpsen in ons land, maar ook voor de nabestaanden van omgekomen brandweermensen’, stelt voorzitter Stephan Wevers. ‘Deze onderscheiding is meer dan terecht. Het is hem gegund.’

Delen