Zes van de zeven dagen een grootschalig brandweeroptreden

 • Nederland
 • 19 december 2017

In 2016 waren er in ons land 291 incidenten met een grootschalig brandweeroptreden. “Daarmee is grootschalig optreden zeker geen uniek fenomeen”, zegt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer in een eerste reactie op de dataverzameling van de Brandweeracademie. De cijfers over 2016 zijn nu beschikbaar.

Bij de 291 geregistreerde incidenten (waarvan 281 branden) zijn gemiddeld 5 tankautospuiten ingezet met ondersteuning van ongeveer 40 brandweermensen. De gemiddelde inzet om het incident ‘meester te worden’ duurde 2,5 uur, variërend van 25 minuten tot 127 uur. Er is sprake van een grootschalig brandweeroptreden als er tijdens een incident 4 of meer tankautospuiten/basiseenheden en/of een specialistisch peloton zijn gealarmeerd.

Negen incidenttypen

Weewer: “In de publicatie hebben we negen veelvoorkomende en voor brandweermensen herkenbare typen grootschalige incidenten verkend en uitgewerkt. De belangrijkste informatiebron voor de cijfers zijn de berichten uit alarmeringssysteem P2000. Verder verschilt de opschalingsmethode per veiligheidsregio, waardoor de cijfers (nog) niet altijd met elkaar te vergelijken zijn.”

Dagelijkse noodzaak

De cijfers over 2016 worden op dit moment nader geanalyseerd; de analyse verschijnt komend voorjaar. Portefeuillehouder Anton Slofstra van Brandweer Nederland: “Het doel van de brandweer is om de maatschappelijke impact van grote incidenten zo veel als mogelijk te beperken. Deze cijfers laten zien dat grootschalig brandweeroptreden een wezenlijk onderdeel is van ons werk. We kunnen dan ook veel leren van dit soort incidenten en van de cijfers die nu beschikbaar komen. Veelal werd gedacht dat grootschalig optreden een uniek fenomeen is, nu is inzichtelijk dat het bijna dagelijks noodzakelijk is. We kijken uit naar een verdere analyse van de cijfers die medio 2018 worden verwacht.”

Download Grootschalig brandweeroptreden. Jaaroverzicht 2016

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Enkele cijfers op een rijtje:

 • De 5 meest voorkomende typen incidenten met een grootschalig brandweeroptreden waren:
  • brand in geschakelde industriegebouwen (58 keer)
  • brand in vrijstaande industriegebouwen met een tussenafstand < 15 meter (54 keer)
  • brand in geschakelde publieksgebouwen (zoals horeca, winkels, bijeenkomstgebouwen).(34 keer)
  • brand in geschakelde woningen (28 keer)
  • grote buitenbranden (23 keer).
 • Meestal was er 2,5 uur nodig voordat de incidenten onder controle waren. De snelste tijd waarop ‘incident meester’ werd bereikt was 25 minuten, de langste tijd was 127 uur. Dit betrof een brand in een grote buitenopslag met autobanden, waar een dorp lange tijd ernstige rookhinder heeft ervaren.
 • Bij 131 incidenten is de brand beperkt gebleven tot 1 object. Bij 150 incidenten zijn 2 of meerdere objecten betrokken.
 • Gemiddeld is 3 minuten na de melding opgeschaald naar middel(groot)incident, na 10 minuten naar groot incident en na 23 minuten naar zeer groot incident.
 • Bij 57 incidenten is of zijn peloton(s) gealarmeerd. In totaal zijn 73 pelotons gealarmeerd.
 • Specialistische voertuigen:
  • Bij 177 incidenten zijn voertuigen voor groot watertransport (dompelpomp en/of watertransportsysteem) gealarmeerd.
  • Bij 142 incidenten zijn commandomodules (voertuigen/haakarmbakken) gealarmeerd.
  • Bij 137 incidenten waren er ademluchtvoertuigen/haakarmbakken nodig.
  • Bij 94 incidenten zijn tankwagens gealarmeerd ten behoeve van watertransport.
  • Bij 80 incidenten is een beroep gedaan op verzorgingshaakarmbakken.
 • Specialistische eenheden:
  • verkenningseenheid/WVD-ploeg bij 84 incidenten
  • meetplanleider bij 59 incidenten
  • rietkapblusteam bij 9 incidenten
  • schuimbluseenheid bij 8 incidenten.

Delen