Vernieuwde leergang en examen Chauffeur

  • Nederland
  • 19 december 2017

De leergang en het examen Chauffeur zijn geheel vernieuwd. Vanaf 1 februari 2018 kan elk opleidingsinstituut van start gaan met de nieuwe leergang.

Belangrijkste wijzigingen

Na een inventarisatie van wensen bij de opleidingsinstituten en ‘de kunst afkijken bij de marechaussee, politie en ambulancediensten’, heeft een projectgroep vanuit het IFV het ontwerp voor een nieuwe leergang gemaakt. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe leergang zijn:

  • De theorie wordt aangeboden in de vorm van zelfstandig te bestuderen e-modules (met eventueel nog een bijeenkomst voor toelichting en uitdieping).
  • Het praktijkdeel is uitgebreid met het rijden op de openbare weg met prio 2 en 1.
  • De proeve van bekwaamheid bestaat uit een theorietoets en een praktijkexamen prio 2 en 1 op de openbare weg.

Waarom deze wijzigingen?

De huidige leergang was toe aan herziening om de volgende redenen:

  • De wet- en regelgeving rond het verzorgen van rijonderricht op voorrangsvoertuigen is ingrijpend gewijzigd. Een in het oog springend onderdeel is dat het nu, onder voorwaarden, is toegestaan om prio1-ritten op de openbare weg te beoefenen en als zodanig te examineren.
  • Er is een nieuwe Brancherichtlijn optische en geluidssignalen van kracht.
  • De elektronische leeromgeving (ELO) is ingevoerd in het brandweeronderwijs. Hiermee is het mogelijk om gebruik te maken van bijvoorbeeld e-modules om theorie aan te bieden. Hierdoor kunnen deelnemers een deel van een opleiding zelfstandig en op door hen gewenste tijdstippen uitvoeren.

Praktijkexamen

Als de deelnemer de theorietoets heeft gehaald, de leerwerkplekopdrachten heeft afgerond en goed is voorbereid, mag hij/zij deelnemen aan het praktijkexamen. Hierbij voert de kandidaat een prio 2- rit uit die overgaat in prio 1 en weer terug naar prio 2.

Vanaf februari 2018 kunnen de opleidingsinstituten de nieuwe leergang Chauffeur aanbieden. In de Programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis van Brandweer Nederland is afgesproken dat deelnemers nog tot 1 september 2018 kunnen starten met de leergang oude stijl. Enkele opleidingsinstituten hebben die tijd nodig voor de noodzakelijke praktische voorbereidingen.

Bureau TEC van het IFV stelt een overgangsregeling op voor kandidaten die niet voor 1 september 2018 de leergang oude stijl kunnen afronden met een diploma.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de leergang Chauffeur? Lees dan verder op de website van het IFV.

Delen