Veilige inzet nabij elektriciteit

  • Nederland
  • 11 juli 2017

‘Elke veiligheidsregio kan te maken krijgen met incidenten waarbij hoogspanning extra risico’s met zich meebrengt. Daarom willen we ook graag dat de mensen in het veld meedenken over de handreiking’, zegt Michael Bertels, een van de makers van de handreiking Veilig repressief optreden nabij elektriciteit. Dit voordat in september de concept-handreiking het formele besluitvormingsproces in gaat.

We hebben  een concept-handreiking ontwikkeld met als doel meer uniformiteit te krijgen in de samenwerking tussen de netbeheerder en de veiligheidsregio bij incidenten waar elektriciteit een complicerende factor is. Het is belangrijk dat we als brandweer weten wat we van de netbeheerder mogen verwachten, maar ook wat  zij van ons kunnen verwachten.”

Lees jij mee?

Op basis van gesprekken met collega’s in het land en netbeheerders hebben we nu een concept-handreiking klaar. Graag doen we een beroep op collega’s in het land om kritisch mee te lezen om eventueel nog de nodige puntjes op de i te zetten. De hoofden incidentbestrijding in de regio’s hebben de concept-handreiking reeds ontvangen. Wil je graag meelezen, stuur dan een mail naar m.bertels@brwbn.nl.

Delen