Tips voor koelen veetransport

  • Nederland
  • 19 juli 2017

Bij hoge temperaturen of juist bij strenge vorst worden er maatregelen getroffen bij het transport van dieren. Soms wordt de hulp van de brandweer ingeroepen om de omstandigheden voor de dieren te verbeteren. Bijvoorbeeld als veewagens in de hitte vaststaan in een file. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deelt met ons het nationaal plan en geeft de brandweer tips hoe een veewagen het beste kan worden gekoeld.

Sinds 1 juli 2016 bestaat het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen. Daarin staat bij welke temperaturen er extra maatregelen kunnen worden genomen en welke verantwoordelijkheden de overheid en de verschillende sectoren als veehandel, transport en slachthuizen hebben

Extreme hitte of kou 

Als volgens de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende 24 uur in de Bilt een temperatuur van 27 graden Celsius of meer wordt verwacht of als het gaat vriezen, dan neemt de NVWA extra toezichtmaatregelen. De grens van 27 graden Celsius is gekozen om aansluiting te vinden bij het Nationaal Hitteplan dat is gericht op hulp aan mensen. Bij hitte vervroegen vervoerders waar mogelijk het tijdstip waarop de dieren geladen worden en verlagen ze de beladingsdichtheid. Slachthuizen hebben afgesproken het transport optimaal te plannen waardoor de wachttijd onder extreme temperaturen voor de dieren wordt beperkt. Ook wordt er aandacht besteed aan ventilatie en de beperking van de maximale transporttijd. Bij 35 graden of hoger mogen geen dieren worden vervoerd, ongeacht of dit kort of lang transport betreft. De NVWA voert extra controles uit op transporten met aandacht voor watervoorziening en ventilatie. 

Inzet hulpdiensten

Soms worden de hulpdiensten ingeschakeld. Bijvoorbeeld de politie om veewagens vanuit een file te begeleiden naar een koelere omgeving in de schaduw en met wind. Mocht verplaatsing naar een koelere omgeving niet lukken en de dieren daardoor gevaar lopen dan kan de hulp van de brandweer ingeroepen worden om het transport met water te koelen. Dat kan volgens de NVWA het beste door het dak van de veewagen te koelen met water en voor zover mogelijk bij de dieren in de auto het water te vernevelen. Een belangrijk aandachtspunt is om niet te veel water in de veewagen te gebruiken zodat er water in de veewagen komt te staan en het strooisel doorweekt raakt. Dat is zeer slecht voor de gezondheid van de dieren. Het is aan te raden om ook het oppervlak onder de wagen te koelen zodat de temperatuur in de wagen daalt.

Meer informatie is te verkrijgen via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, www.nvwa.nl.

Delen