Terrorismegevolgbestrijding: brandweer deelt kennis met buitenlandse collega’s

  • Nederland
  • 28 september 2017

‘Het is van groot belang om terrorismegevolgbestrijding naar een hoger plan te trekken.’ Twee dagen lang spraken deskundigen van de brandweer uit twaalf verschillende landen over terrorismegevolgbestrijding (TGB). Dat gebeurde tijdens de Exchange of Experts, een seminar dat op initiatief van Brandweer Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid, Brandweer Antwerpen en de Federatie van Verenigingen voor Brandweercommandanten in de Europese Unie (FEU) in Arnhem werd georganiseerd.

Het doel van de Exchange is het uitwisselen van kennis over terrorismegevolgbestrijding. ‘Het is belangrijk dat wij ervaringen en procedures met elkaar delen’, vertelde directeur Brandweer IJle Stelstra in zijn openingswoord. ‘Zodat we in heel Europa goed zijn voorbereid en professioneel kunnen optreden in de meest moeilijke omstandigheden. Uiteraard wordt de opgedane kennis ook met onze eigen brandweercollega’s gedeeld.‘

'Eye-openers'

Een vertegenwoordiger van ieder land presenteerde hun ervaringen en de wijze waarop zij zich voorbereiden op een terroristische aanslag. ‘Daar zat een aantal eye-openers tussen’, zegt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer. ‘Zo zullen we de stap moeten maken naar meer multidisciplinaire samenwerking. Dat is van cruciaal belang om TGB naar een hoger plan te trekken.’ Weewer stelt verder dat een goede nazorg begint met goede voorbereiding. ‘Eigenlijk doen wij dat al. Een voorbeeld hiervan is dat wij onze mensen met gruwelijke beelden confronteren die ze in de realiteit ook kunnen tegenkomen.’

Hoe bereiden wij ons zo goed mogelijk voor op een terroristische aanslag?

Waardevol

Ook dagvoorzitter - en tevens portefeuillehouder Terrorismegevolgbestrijding - Arjen Littooij vindt het belangrijk dat we begrijpen wat een terroristische aanslag is en wat het betekent voor het optreden van hulpverleners. ‘De internationale kennisdeling die de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden is heel waardevol. Ervaringen uit het buitenland helpen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden.’ Veel informatie van de Exchange wordt dan ook meteen gedeeld met collega’s in het land. Weewer: ‘We hebben aansluitend aan de Exchange een mini-symposium georganiseerd met vijftig mensen van de brandweer uit ons land, samen met vertegenwoordigers van de GHOR, politie en Defensie.’

Antwerpen

Dit seminar is de eerste van twee en richt zich op het monodisciplinaire deel Brandweer. In januari wordt in Antwerpen de tweede Exchange of Experts georganiseerd. Dan ligt de focus op de multidisciplinaire aspecten,  zoals samenwerking, commandovoering en gezamenlijke afspraken. De deelnemers aan deze Exchange of Experts kwamen uit de volgende landen: Denemarken, Estland, Duitsland, Finland, Hongarije, Noorwegen, Spanje, Zweden, Engeland, Frankrijk, Nederland en België.

Terrorismegevolgbestrijding is een belangrijk thema binnen Brandweer Nederland en de veiligheidsregio’s. Meer informatie hierover is te vinden via www.brandweer.nl/ons-werk/terrorismegevolgbestrijding.


Delen