STOOM: ‘De techniek moet ons verder gaan helpen’

  • Arnhem
  • 30 januari 2017

Hans Ghielen

Het project STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen) mag dan zijn beëindigd, deze serie loopt nog even door. Omdat in vrijwel alle veiligheidsregio’s de aanpak van ongewenste en onechte meldingen doorgaat. Ook in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hans Ghielen: “Als we stilvallen, is heel veel van wat we tot dusver hebben bereikt voor niets geweest.”

Hans Ghielen is 60 jaar. Een man met een werkzaam leven achter zich. Het leuke is dat hij pas op latere leeftijd zijn ‘bestemming’ vond. Bij de brandweer. “Ik zat al wel vanaf mijn twintigste bij de vrijwillige brandweer, maar ik ben pas in 1999 beroeps geworden. Toen heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Wat ik daarvoor deed? Ik had een eigen autobedrijf. Inderdaad, héél wat anders.”

Eigen project TOOM 

Alle veranderingen bij de brandweer de laatste jaren maakte Hans Ghielen mee. Sinds de vorming van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2013 is hij daar adviseur risicobeheersing. Vanuit die rol sloot hij ook aan bij STOOM. Hans Ghielen was met name actief betrokken bij het opstellen (en later updaten) van de handreiking hoe je zo’n project draait. In zijn eigen regio koos hij voor een afgeleid project: TOOM, waarbij de letters dezelfde betekenis hebben als die in STOOM.

Hans: “We hebben ons eigen project gedraaid, maar wel heel duidelijk in het spoor van STOOM. Net als alle andere regio’s kunnen we ook resultaten overleggen. Een reductie van het aantal ongewenste en onechte meldingen van 65 procent. Van ongeveer 2.400 in 2011 naar 1.100 eind vorig jaar. De projectopdracht vanuit het bestuur was een halvering. Aan die opdracht hebben we dus voldaan.”

Aanpak 

De stappen die Limburg-Noord zette, zijn de bekende: het afsluiten van de abonnees die daartoe niet wettelijk verplicht zijn, en verificatie. Hans: “We hadden 630 aansluitingen. Dat werden er na het afsluiten 440. Dan heb je de eerste winst natuurlijk snel binnen. Onder verificatie hebben wij van meet af aan ook verstaan interne verificatie bij en door de instelling zelf. En uiteraard zijn we met veelplegers gaan praten. We dringen er dan op aan de interne organisatie nog eens goed tegen het licht te houden, maar ook te bekijken of aanpassing of vernieuwing van de installatie wenselijk is.”

Daarmee zijn we volgens Hans Ghielen bij het vertrekpunt voor de volgende stap. Nieuwe, ‘slimme’ brandmeldinstallaties, daar is zijn hoop op gevestigd. “Klopt, de techniek moet ons de komende jaren verder gaan helpen. Er zijn tegenwoordig heel goede installaties verkrijgbaar. Installaties bijvoorbeeld die rook en warmte kunnen onderscheiden, en installaties die twee meldingen moeten krijgen voor ze doormelden. Daarmee bouw je zekerheden in. Bij 70 tot 80 procent van meldingen van moderne, ‘slimme’ installaties is er daadwerkelijk iets aan de hand.”

Toekomst 

Hans Ghielen gelooft in een wereld waarin het aantal ongewenste en onechte meldingen per jaar op de vingers van twee handen zijn te tellen. Maar of hij dat als brandweermedewerker gaat meemaken, is zeer de vraag. “Ik denk het eigenlijk niet. Voor het zover is zitten we in 2030 en dan ben ik al lang met pensioen.”

Een ‘snellere slag’ is volgens de geboren en getogen Limburger alleen mogelijk met andere regelgeving. Regelgeving die de abonnee verantwoordelijk maakt voor doormeldingen. Met andere woorden: iedere doormelding móet geverifieerd en dus echt zijn. Hans Ghielen: “Ik ben voorstander van een dergelijke regelgeving, maar ik zie het op korte termijn niet gebeuren. Naar zoiets moet je toe groeien. Het zijn vaak langdurige processen. Maar ik sluit zeker niet uit dat het ooit zover komt.”

Meer informatie staat op www.brandweer.nl/TOOM.

Delen