Schuim in beperkte mate gebruikt bij blussen

  • Arnhem
  • 23 mei 2017

Bij het blussen van branden wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van schuim, omdat schuim bij bepaalde soorten brand het enige blusmiddel is. 'Met name bij de industriële brandbestrijding', zegt Marcel Verspeek (portefeuillehouder IBGS) van Brandweer Nederland. 'Van ons mag worden verwacht dat wij ook complexe branden blussen. Hiervoor hebben we in sommige gevallen schuim nodig. Voor de bestrijding van die branden is er op dit moment nog geen goed alternatief blusmiddel anders dan fluorhoudend blusschuim. Maar zowel op nationaal als op internationaal niveau wordt gezocht naar passende alternatieven voor fluorhoudend blusschuim, omdat het milieuproblemen kan veroorzaken.'

De brandweer in Nederland gebruikt bij haar inzetten altijd beschermende kleding. 'Omdat bij élke brand gevaarlijke stoffen vrijkomen', zegt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer van de Brandweeracademie. 'Er is een verschil tussen gevaar en risico. Een stof kan op zich een gevaar opleveren, maar de mate waarin hangt af van hoe groot de daadwerkelijke blootstelling aan die stof is. En de brandweer blust heel weinig met dit schuim, alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Bovendien is de blootstelling voor brandweermensen – zo blijkt uit Scandinavisch onderzoek – uiteindelijk verwaarloosbaar'.

Arbeidshygiëne

De brandweer heeft de laatste jaren veel aandacht voor veilig, schoon en gezond werken. Brandweerkorpsen nemen voor, tijdens en na een uitruk adequate maatregelen om de gevolgen van blootstelling aan schadelijke stoffen in rook en roet zoveel mogelijk te beperken. Deze arbeidshygienische principes zijn ook toepasbaar voor andere gevaren. Meer informatie hierover vind je op de pagina Veilig en gezond werken.

FAQ - Blussen met schuim

'Hoe gevaarlijk is het voor brandweermensen en is mijn schuimblusser ook giftig?' De antwoorden op deze en nog vele andere vragen over het gebruik van schuim bij inzetten van de brandweer zijn hier te vinden.

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg
1006.jpg

Delen