Roken en koken belangrijkste oorzaken fatale woningbranden in 2016

  • Arnhem
  • 12 april 2017

In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging past binnen het normale, fluctuerende beeld van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Brandweeracademie.

Oorzaken

De belangrijkste brandoorzaken in 2016 waren roken (19%), onvoorzichtigheid bij koken (9%) en andere vormen van menselijk handelen (9%). Volgens het onderzoek van de Brandweeracademie zijn deze cijfers in lijn met die van voorgaande jaren.

Naast deze fatale woningbranden was er bij drie woningbranden met in totaal drie doden, sprake van een bewezen natuurlijke dood. Bij zes branden met in totaal zeven doden ging het om een woningbrand als gevolg van (zelf)doding. Het onderzoek richt zich op de oorzaken, omstandigheden en het verloop van niet met opzet veroorzaakte woningbranden met dodelijke slachtoffers. Daarom maken deze woningbranden geen deel uit van de analyse van fatale woningbranden 2016.

Bij aankomst van de brandweer was vaak sprake van een relatief kleine (47%) of gesmoorde (25%) brand en beperkte mate van rookverspreiding. Dit beperkte zich tot een voorwerp en/of de ruimte van ontstaan van de brand. Er zijn iets meer gesmoorde branden gemeld ten opzichte van vorig jaar (15% in 2015). Dit komt mogelijk doordat pas vanaf 2016 nadrukkelijk om deze info is gevraagd.

Samenwerking met brandweerkorpsen en teams brandonderzoek

De Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij werkt de Brandweeracademie samen met de bij de betreffende branden betrokken brandweerkorpsen en teams brandonderzoek. Zij leveren de gegevens over de fatale woningbranden. De respondenten worden benaderd op basis van informatie uit persberichten over een fatale woningbrand in hun regio. Hierdoor worden ook de fatale woningbranden in kaart gebracht waarbij de brandweer geen hulp heeft verleend, bijvoorbeeld omdat de brand bij het ontdekken al gedoofd was.

Reactie Brandweer Nederland

‘Branden waarbij dodelijke slachtoffers vallen hebben een enorme impact’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Voor de directe omgeving, en ook voor onze eigen mensen. Juist dan besef je maar weer eens hoe zwaar ons vak is, vooral als we geconfronteerd worden met branden met dodelijke afloop. Naast deze fatale cijfers zijn er ook nog eens honderden situaties die zware verwondingen en ander leed laten zien. De meeste woningbranden worden nog steeds veroorzaakt door menselijk handelen. Dat is ook de reden dat wij naast ons operationele optreden ook stevig in blijven zetten op voorlichting en preventie.’

SWe.jpg

Delen